Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Uteservering

Det har blivit allt populärare att ordna uteserveringar. Det är en glädjande utveckling eftersom de är ett trevligt inslag i vår stadsmiljö och bidrar till ett mer levande Gävle.

För att alla ska ha glädje av uteserveringen är det viktigt att den utformas så att funktionshindrade kan använda den och att serveringen inte hindrar framkomligheten.

Ansökan

Ansökan ska göras skriftligen på en särskild blankett och som därefter skickas till polisen som är tillståndsmyndighet i dessa ärenden. För ansökningsblankett, kontakta din närmaste polisstation.

Polisen remitterar sedan ansökan till Samhällsbyggnad Gävle, Gävle kommun. Om Samhällsbyggnad Gävle godkänner ansökan och ger platsupplåtelse, utfärdar polisen tillstånd för uteserveringen.

Kontaktuppgifter:
Polisen i Gävleborg
Besöksadress: Södra Centralgatan 1, Gävle
Postadress: Box 625, 801 26 Gävle
Tel. 114 14
Telefax: 026-65 50 08 (kontorstid), 026-65 51 14 (dygnet runt)
Hemsida: www.polisen.se/Gavleborg/
E-postadress: polismyndigheten.gavleborg@polisen.se

Planritning

Till ansökan ska du bifoga planritning som visar yttermått och placering av uteserveringen samt fritt passagemått för gångtrafiken utanför servering. Skicka även med en ritning eller skiss som visar utseendet på räcket/
avgränsningen.

Att tänka på

  • Fastighetsägare och sakägare, till exempel grannar, ska vara informerade och införstådda med ansökan.
  • Tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker på uteserveringen söks hos socialtjänsten.
  • Polistillstånd och platsupplåtelse för uteserveringar lämnas endast för en säsong i taget.
  • Ansökan gäller från det du börjar bygga tills uteserveringen
    är nermonterad igen.
  • Om du vill göra en mer omfattande uteservering, med exempelvis större inhägnader, uppbyggnader och fasta markiser kan du behöva söka bygglov. Skicka in din ansökan senast en månad innan du
    vill bygga din uteservering.

Mer information om ansökan, utseende och placering av uteservering hittar du i broschyren Uteserveringar i Gävle.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-13