Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Torghandel

Torghandel bedrivs idag främst på Stortorget som är Gävles största och mest centrala torg. Men torgplatser finns även på Södermalmstorg och Agötorget.

För att reglera torghandeln finns ordningsföreskrifter för torghandel i Gävle kommun. Dessa berättar bland annat vilka tider som gäller för försäljning, vad som får säljas, renhållning, med mera. Läs mer om de lokala föreskrifterna under relaterad information till höger.

Torgplatser och avgifter

Följande avgifter gäller för torghandel i Gävle från och med 2010. Avgifterna indexuppräknas vid varje årsskifte.

Torg Antal platser Yta m2 Avgift
Stortorget      
Årsplats 28 25 14.214 kr/år
Fiskförsäljningsplats 4 8 2.952 kr/år
Södermalmstorg      
Fast plats   20 711 kr/månad
Tillfällig dagplats   20 100 kr/dag
Agötorget      
Fast plats   20 547 kr/månad
Tillfällig dagplats     100 kr/dag

Kostnader för elförbrukning tillkommer på års- och månadsplatser. För dagplatser är kostnader för elförbrukning inkluderad i priset.

Bondtorget

På Bondtorget, som är en del av Salutorget, är det gratis att stå om du säljer varor från egen tillverkning, till exempel morötter, bär, svamp och andra jord- och skogsprodukter samt vilda blommor och hembakat bröd.

Utöver dessa torgplatser på Stortorget, finns tre platser för matförsäljning.

Allmänna platser

Med allmänna platser menas i huvudsak gator, vägar, torg, parker och liknande platser som redovisas som allmän plats i stadens detaljplaner.

För att få använda allmänna platser till något annat än vad de ursprungligen upplåtits för, t ex. marknader och evenemang, krävs tillstånd av Polisen. Detta enligt de regler som gäller i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Gävle kommun. 

Livsmedelsförsäljning

För försäljning av livsmedel krävs ett godkännande eller en registrering.

Kontakt

Maria Johansson, Samhällsbyggnad Gävle 026-17 82 19

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-13