Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Tillstånd och regler

Under de senaste åren har efterfrågan på att använda stadens allmänna ytor ökat kraftigt.

För att få nyttja allmänna platser till något annat än vad de ursprungligen upplåtits för, som till exempelvis evenemang, försäljning och liknande, krävs tillstånd av polismyndigheten. Tillståndet ansöker du om direkt hos Polisen via blanketten "Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter".

Godkännande av kommunen

Kommunen har yttranderätt över ansökningarna och vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda ett tillstånd om kommunen inte godkänner ansökan.

Handläggningsprocessen

Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra ta del av handläggningsprocessen. Nedan finner du information om hur handläggningen går till, vad det kostar och hur lång tid det tar. Du får även veta vad du behöver bidra med och vilken service vi erbjuder.
Att hyra yta på offentlig plats - så fungerar det

Affischering

Det behövs inget tillstånd för att sätta upp affischer eller anslag på affischtavlor, pelare eller andra liknande ställen som är avsedda för detta. För att veta på vilka platser du får affischera i Gävle, se relaterade dokument i menyn till höger.

För mer information om tillstånd, regler och ansökan gällande torghandel, uteservering och gatupratare, se menyn till vänster.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-24