Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Vinterväghållning

Kommunen ansvarar för att skapa en god och säker framkomlighet för alla trafikanter även vintertid.

Det innebär bland annat ett aktivt arbete med snöröjning, snöbortforsling och halkbekämpning. Genom menyn till vänster kan du läsa mer om kommunens vinterväghållning.

Prioriterad cykelväg

Gävle kommun har ökad standard för väghållningen på delar av cykelnätet i kommunen. 34 kilometer cykelväg plogas och halkbekämpas två gånger per dag vid behov istället för en gång. 

Kartan nedan beskriver de vägar som kommunen snöröjer. Via "Innehåll" kan du välja att se: gångbana (grått streck), prioriterad cykelväg (grått steck), cykelväg (rött streck) och bilväg (blått streck).

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-15