Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Renhållning

Renhållning

Från och med 2016 är Gävle en Håll Sverige Rent-kommun. Genom medverkan i nätverket visar Gävle kommun sin strävan mot ett skräpfritt Sverige.

Håll Gävle Rent

Varje vår deltar Gävle kommun i Håll Sverige Rent aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp. Både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. Våren 2016 deltog 7444 personer i Gävle kommun.

Du kan bidra till ett renare Gävle genom att delta i årets skräpplockning med Håll Gävle Rentoch genom att alltid använda papperskorgarna.

Du kan också visa vad du tycker om nedskräpning genom att delta i Håll Sverige Rents aktivitet #ettskräpomdagen. Gör så här:

  1. Plocka ett skräp.
  2. Tagga en bild med #ettskräpomdagen i sociala medier.
  3. Gärna utmana någon annan att göra detsamma.

Anmäl nedskräpning

Om du upptäcker nedskräpning vill vi gärna att du anmäler det till Gävle kommuns kundtjänst, 026 -17 80 00. Berätta vilken typ av skräp det rör sig om, hur mycket skräp det är och beskriv så noga som möjligt var skräpet finns så går det lättare och snabbare för oss att få bort skräpet.

Anmäl till rätt ansvarig

Kommunen ansvarar för renhållning av allmän plats och natur på kommunal mark, men även för renhållning längs med kommunala vägar, gång- och cykelvägar och torg. Undantaget är trottoar och gångbana inom detaljplanerat område, där intilliggande fastighetsägare ansvarar för renhållningen.

Nedskräpning längs med statliga vägar anmäls till Trafikverket.

Nedskräpning i anslutning till Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer anmäls till FTI.

Mätning av nedskräpning 2016

Under perioden juli till augusti 2016 räknades skräpet i centrala Gävle. Jämfört med den senaste mätning som genomfördes 2010 har både fimpar och övrigt skräp minskat. Totalt fanns det 7,12 skräpföremål per tio kvadratmeter i centrala Gävle under mätperioden år 2010 jämfört med 4,76 skräpföremål år 2016.

För första gången genomfördes även skräpmätning i parkmiljö där snittet på 2,71 skräpföremål per tio kvadratmeter. Resultatet kan jämföras med riksgenomsnittet för parkmätningar under 2015 som låg på 4,82.

Antalet skräp räknas på slumpmässigt utvalda koordinatpunkter. Allt skräp inom den uppmätta ytan kategoriseras efter typ, räknas och matas in ett formulär. Denna data utgör sedan grunden i ett skräpfacit. Metoden har tagits fram av Håll Sverige Rent i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Varje mätyta har slumpats fram av SCB.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-04