Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Glesbygd

En stor del av Sveriges yta består av glesbygd. För att människor ska kunna leva och bo i gles- och landsbygder krävs det bra kommunikationer.

Möjligheterna att resa kollektivt är begränsade för boende i glesbygd. Tågen når bara en del av de större tätorterna och bussarnas hållplatser ligger, för en del medborgare, för långt bort från hemmet. Ofta är boende i glesbygd hänvisade till den egna bilen.

Vi vill verka för att hitta nya lösningar för medborgare boende i glesbygd och en lösning är flextrafiken.

Vad är flextrafik?

Flextrafik är ett komplement till den ordinarie linjetrafiken och fungerar som anslutning till och från denna. Den är i första hand till för att medborgare som bor intill väg utan linjetrafik ska kunna nå olika former av samhällsservice. Läs mer om flextrafik på X-trafiks hemsida

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-25