Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Enkätundersökning om cykling

Hur tycker du det är att cykla i Gävle? Fyll i vår nöjdhetsmätning genom att besvara enkäten. Berätta gärna för dina vänner och dina familjemedlemmar att de också kan besvara enkäten.

Här hittar du årets cykelenkät.

Senaste svarsdatum är den 12 december 2016. Vi lottar ut presentkort hos cykelhandlare bland er som svarar på enkäten.

Varför gör vi en nöjdhetsmätning?

Inom Gävle kommun arbetar vi för att fler ska cykla. Kommunfullmäktige har beslutat om målet att cyklandet i Gävle Kommun ska fördubblas fram till år 2025 (jämfört med 2012, då var det 14 %). Vi vill veta mer om vad du anser om och hur nöjd/missnöjd du är med cykelförutsättningarna (cykelbanor, cykelparkeringar m.m.) i Gävle. På det viset får vi ett bättre underlag för arbetet med att göra cykelstaden Gävle ännu bättre.

Så här såg resultatet ut 2015.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-02