Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Cykling och cykelvägar

Gävle kommun har som mål att fördubbla resandet med cykel till år 2025. Målet är att 1/3 av alla resor som görs ska ske med cykel.

Filmklipp från cykelkonferensen 2016

 

Cykelöverfarter

Den 1 september 2014 infördes nya regler för så kallade cykelöverfarter. Cykelöverfarter kan liknas vid övergångsställen för cyklister. Bilister har alltså väjningsplikt vid en cykelöverfart.

Cykelkarta

Cykelvägarna är markerade med heldragen röd linje i cykelkartan. Rekommenderade cykelväg i blandtrafik är markerade med röda punkter i cykelkartan.

Cykling är även tillåtet på de flesta bilvägar med undantag för exempelvis motorvägar. I Gävle centrum och de flesta bostadsområden är hastigheten 30 km/h och då rekommenderas cykling i blandtrafik generellt.

Trafikregler för cykling

Cykeln räknas som ett fordon och du som cyklist ska därför alltid cykla på höger sida av vägen. Det är inte tillåtet att cykla på gångbanor och trottoarer. Det är tillåtet att cykla på gågator och torg, men då alltid på de gåendes villkor.

Parkera alltid din cykel i anordnad cykelparkering. Vid platsbrist finns ofta ett ledigt ställ ett stycke längre bort. Felparkerade cyklar är ett framkomlighets- och tillgänglighetsproblem. Saknas det cykelparkering på allmänna platser i kommunen, vänligen kontakta oss.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-07-17

Nationell cykelkonferens

Gävle är värd för årets cykelkonferens 24-25 maj 2016

Cykelrese-planeraren i Gävle

Hjälper dig hitta bästa cykelvägen och sevärda cykelturer