Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Buss, tåg, flyg och båt

Gävle har bra kommunikationer och det är lätt att ta sig både till och från staden och inom kommunen. Med sin placering vid havet går Gävle även bra att besöka med båt.

Ökat kollektivt resande

Det finns bra möjligheter att resa kollektivt i Gävle och kommunen arbetar ständigt för att utveckla kollektivtrafiknätet efter medborgarnas resbehov.

Kommunen har en önskan att öka antalet resande i kollektivtrafiken. För att nå detta mål krävs en väl utbyggd kollektivtrafik där många bilåkare kan välja bussen eller tåget istället. Att resa med buss och tåg ska vara ett smidigt och naturligt val i vardagen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-27