Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Omassa kodissa annettava apu

Korkea ikä, toimintarajoite tai sairaus saattaa aiheuttaa avun ja tuen tarpeen päivittäisessä elämässä. Kunnasta on saatavissa monenlaista apua, niin että voi jatkaa asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Vanhusten tukimuodot

Yksi käytössä olevista tukimuodoista on kotipalvelu (hemtjänst). Siihen voi sisältyä henkilökohtaista hoivaa tai apua kotiaskareisiin. Jos sinulle myönnetään kotiapua, voit halutessasi esittää toivomuksenasi, että joku omaisesi huolehtii kotipalvelustasi työsuhteisena omaistyöntekijänä (anhöriganställd).

Turvahälytin (trygghetslarm) auttaa tuntemaan turvallisuutta omassa kodissa kaikkina vuorokaudenaikoina. Hälyttimen avulla saa nopeasti yhteyden henkilökuntaan ympäri vuorokauden.

Päivätoimintaan (dagverksamhet) sisältyy monenlaisia aktiviteetteja ja yhdessäoloa. Toiminnan tavoitteena on mahdollisimman mielekäs arkielämä.

Henkilöt, jotka eivät omin neuvoin tai omaistensa avulla pääse hoitokäynneille terveyskeskukseen, voivat saada kotisairaanhoitoa (hemsjukvård) omassa kodissaan.

Joskus lyhytaikaisoleskelu (korttidsvistelse) tai lomitus (avlösningsvistelse) kodin ulkopuolella helpottaa omassa kodissa asumista.

Toimintarajoitteisten tukimuodot

Henkilökohtainen tuki (personligt stöd) on kotipalvelua, jota myönnetään henkilöille, joilla on esimerkiksi jokin kehitysvamma tai autismi. Henkilökohtainen apu (personlig assistans) on henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuvaa apua, jota myönnetään 65 vuoden ikään saakka henkilöille, jolla on suuria, pysyviä toimintarajoitteita. Myös toimintarajoitteiset voivat hakea turvahälytintä.

Joskus lomitus (avlösningsvistelse) kodin ulkopuolella helpottaa omassa kodissa asumista.

Jos asunnossa on tehtävä muutostöitä toimintarajoitteen, vamman tai sairauden johdosta, jotta asukas voisi jatkaa asumista omassa kodissaan, hän voi hakea asunnon sopeuttamista (bostadsanpassning).

Henkilöt, jotka eivät omin neuvoin tai omaistensa avulla pääse terveyskeskukseen saadakseen hoitoa, voivat saada kotisairaanhoitoa (hemsjukvård) omassa kodissaan.

Psyykkisesti toimintarajoitteisten tukimuodot

Asumistuki (boendestöd) on kotipalvelua henkilöille, joilla on jokin psyykkinen toimintarajoite.

Yli 18-vuotiaat, joiden mielestä yhteyksien hoitaminen viranomaisiin on vaikeaa tai työlästä, voivat saada apua henkilökohtaiselta asiamieheltä (personligt ombud). 

Omaistuki

Omaistaan tai läheistään hoitava saattaa tarvita tukea ja lomitusta. Gävlen kunnassa omaistuki (anhörigstöd) käsittää muun muassa kunnan Omaiskeskuksen (Anhörigcenter) ja lomituksen (avlösningsvistelse) kodin ulkopuolella.

 

Fixarteamet

Fixarteamet tarjoaa maksutonta apua 75 vuotta täyttäneille kunnan asukkaille sekä myös sitä nuoremmille, joilla on jokin toimintarajoite. Fixarteamet