Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Hakemus

Kaikilla Gävlen kunnan asukkailla on lain mukaan oikeus hakea tukea ja apupanostuksia. Avun myöntämistä koskeva päätös perustuu yksilölliseen tarveharkintaan. Jos olet tyytymätön asiassasi tehtyyn päätökseen, on sinulla oikeus valittaa siitä.

Hakemus

Omassa kodissa annettavaa apua ja hoito- ja hoiva-asuntoa haetaan Gävlen hoivahallinnon avustusyksiköstä (Biståndsenheten vid Omvårdnad Gävle).

Hakemuksen voi tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti. Voit toimittaa hakemuksen esimerkiksi täyttämällä hakulomakkeen tai ottamalla yhteyttä avuntarpeenkäsittelijään (biståndshandläggare). Asuinpaikkasi ratkaisee, kenen puoleen sinun tulee kääntyä.

Lisätietoja ja ohjeita hakemuksen tekoon antaa Gävlen hoivahallinnon avustusyksikkö. 

Yksinkertainen tiettyä kotipalvelua koskeva hakemus

Jos olet vähintään 75-vuotias ja asut Gävlen kunnassa, voit täyttää yksinkertaisen tiettyä kotipalvelua koskevan hakemuksen. Yksinkertainen hakemus merkitsee, että sinulle voidaan myöntää tiettyjä apupanostuksia ilman avuntarpeenkäsittelijän tekemää selvitystä. Lisätietoa yksinkertaisen tiettyä kotipalvelua koskevan hakemuksen tekemisestä löytyy kunnan ruotsinkielisiltä verkkosivuilta.

Kenelle apua voidaan myöntää?

Kotipalvelun tai erityisasunnon myöntämiseksi hakijan on oltava kyseisen apumuodon tarpeessa. Korkea ikä ei näin ollen yksinään riitä.

Apu hakemuksen toimittamiseen – uskottu mies ja edunvalvoja

Pääsääntönä on, että teet hakemuksen itse ja että myös ajat asiaasi itse. Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämiseen tai asiasi ajamiseen, voit saada avuksesi niin sanotun juridisen asiamiehen. Kyseessä voi olla henkilö, jolla on valtuudet edustaa sinua, eli uskottu mies tai edunvalvoja

Jos uskot jonkun toisen tarvitsevan apua ja tukea

Jos uskot, että esimerkiksi joku läheisesi, naapurisi tai vuokralaisesi tarvitsee apua ja tukea, voit ilmoittaa siitä Gävlen hoivahallinnon avuntarpeenkäsittelijöille. Tällaisen ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Jos haluat tehdä ilmoituksen suomen kielellä, voit soittaa numeroon 070-082 64 60 ja jättää asiaa koskevan viestin. Ilmoituksesi välitetään edelleen avuntarpeenkäsittelijöille.

Avuntarpeenkäsittelijä ottaa sen jälkeen yhteyttä kyseiseen henkilöön ja kertoo hänelle, mitä tukea hänellä saattaa olla mahdollisuus saada ja kuinka tukea haetaan. Kaikki apupanostukset ovat vapaaehtoisia.

Selvitys, harkinta ja päätös

Saamansa hakemuksen pohjalta avuntarpeenkäsittelijä tekee selvitykseen asiassa sekä arvioi avun tarpeesi ja sen, miten tarve parhaiten voidaan täyttää. Selvityksen pohjalta avuntarpeenkäsittelijä päättää, mitä apua sinulla on oikeus saada. Päätös merkitsee, että sinulle joko myönnetään hakemasi apu tai että hakemuksesi hylätään eli että et saa hakemaasi apua tai että saat vain osan siitä.

Valitus

Jos olet tyytymätön päätökseen, joka perustuu Gävlen hoivahallinnon tekemään selvitykseen, sinulla on oikeus valittaa siitä. Valitus on tehtävä kirjallisena kolmen viikon kuluessa siitä, kun sait päätöksen tiedoksesi.

Valituksen on sisällettävä seuraavat tiedot

  • mitä päätöstä valitus koskee
  • mistä syystä päätös mielestäsi on virheellinen
  • miten haluat päätöstä muutettavan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava henkilönumerosi ja yhteystietosi ja sinun on myös allekirjoitettava se. Valitus lähetetään osoitteeseen Omvårdnad Gävle, Box 825, 801 30 Gävle.

Tämän jälkeen asia käsitellään uudelleen ja ellei Gävlen hoivahallinto muuta aiempaa päätöstään, asia toimitetaan Falunin hallinto-oikeuden (förvaltningsrätt) käsiteltäväksi.

Odotusaika

Heti avuntarpeenkäsittelijän selvityksen ja päätöksen jälkeen ryhdytään toimiin myönnetyn tuen antamiseksi pikimmiten. Avuntarpeenkäsittelijä lähettää myönnettyä apua koskevan päätöksen palveluntuottajallesi, minkä jälkeen tämä suunnittelee yhdessä kanssasi milloin ja missä muodossa tukea annetaan. 

Vaitiolovelvollisuus

Kaikilla vanhusten- ja vammaishuollon työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. He eivät näin ollen saa ilman suostumustasi kertoa eteenpäin tietoja, joita heillä on sinusta ja sinulle myönnetyistä apupanostuksista.