Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Tuki ja huolenpito

Me synnymme ja elämme elämämme erilaisin edellytyksin. Meillä kaikilla on erilaiset tarpeet tilanteesta ja elämänvaiheesta riippuen ja joskus saatamme tarvita muiden apua.

Gävle tarjoaa erilaisia neuvonta-, tuki- ja huoltopalveluja, jotta kunnan kaikki asukkaat voivat elää mahdollisimman itsenäistä ja hyvää elämää.

Asiakaalla on oikeus odottaa hyvää ja arvokasta kohtelua. Hyvä kohtelu merkitsee, että  asiakkaan osallisuuden ja turvallisuuden tarve täytetään.  Arvokas kohtelu merkitsee, että asiakkaan on saatava tuntea tulevansa hyväksytyksi ja voivansa luottaa omiin voimavaroihinsa.

Liittyvät tiedot

Jätä palautetta kunnan ruotsinkielisen e-palvelun kautta