Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Suomen kielen hallintoalue

Gävlen kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja tarjoaa palvelua suomen kielellä.

Ruotsin valtio on tunnustanut viisi kansallista vähemmistöä, jotka ovat ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, tornionlaaksolaiset, romanit ja juutalaiset. Viralliset vähemmistökielet ovat suomi, saami, meänkieli, romani ja jiddiš. Yhteiskunnan vastuulla on edistää ja suojella kansallisten vähemmistöjen kieliä ja kulttuureja. Kansalliset vähemmistöt ovat osa Ruotsin kulttuuriperintöä.

Kunnanvaltuuston tehtyä päätöksen asiasta Gävlen kunta liittyi tammikuussa 2012 suomen kielen hallintoalueeseen. Kunnalla on näin ollen erityinen vastuu suomen kielen aseman vaalimisesta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kunnan on tarjottava esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa suomen kielellä. Yksityishenkilöllä on myös oikeus käyttää suomen kieltä asioidessaan kunnan työntekijöiden kanssa.

Ensimmäisten toimintavuosien hallintoaluetyö, sen tulokset ja toiminnan organisaatio on arvioitu ja raportti on luettavissa suomen- ja ruotsinkielisenä. Tältä sivulta löytyy raportin suomenkielinen versio ja ruotsinkielinen on puolestaan luettavissa kunnan ruotsinkielisillä verkkosivuilla.

Suomenkielinen palvelu

Kunnan asiakaspalvelussa kaupungintalossa (Drottninggatan 22) on suomenkielistä henkilökuntaa. Elina Kuusisto työskentelee asiakaspalvelussa ja suomenkielistä palvelua on mahdollista saada etenkin torstai-iltapäivisin klo 13-16. Kerro asiakaspalvelun henkilökunnalle haluavasi tavata Elinan ja hänet haetaan paikalle. Suomenkielistä palvelua voi kysellä myös muina arki-iltapäivinä ja Elina auttaa aina ollessaan paikalla. Asiakaspalvelu auttaa kunnan toimintaan ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Kunnassa on puhepostilaatikko, jota voit käyttää halutessasi, että asiasi käsitellään suomeksi. Soita puhepostilaatikkoon ja ilmoita nimesi, asiasi ja puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin suomea puhuva henkilökunta ottaa yhteyttä sinuun. Puhepostilaatikon puhelinnumero on 070-082 64 60.

Voit ottaa yhteyttä kuntaan suomeksi myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen suomeksi@gavle.se.

Kuntatietoa suomeksi

Kunnan suomenkielisiltä verkkosivuilta löytyy suomeksi tietoa kunnan organisaatiosta, toiminnasta ja palveluista sekä yleistä tietoa muun muassa vanhustenhuollosta, koulusta ja esikoulusta. Tietoja ajankohtaisista tapahtumista ja toiminnasta löytyy verkkosivujen suomalaisesta tapahtumakalenterista. Suomen kielestä kiinnostuneet lapsiperheet voivat liittyä Facebook-ryhmään Gävlen suomalaiset lapsiperheet / Finska barnfamiljer i Gävle.

Vanhustenhuoltoa suomeksi

Furugårdenin hoito- ja hoivakodissa Valbossa on yhdeksän huoneiston yksikkö suomea puhuville. Näihin asuntoihin sovelletaan samoja sääntöjä kuin kaikkiin muihinkin hoito- ja hoiva-asuntoihin, kun on kyse hakemuksesta ja tiettyä asumisyksikköä tai siirtoa koskevista toivomuksista. Lue lisää hoito- ja hoiva-asunnoista ja hakemuksen jättämisestä.

Gävlen kotipalvelun asiakkaat saavat valita itse kenen he haluavat huolehtivan koti­palvelustaan. Osa valittavana olevista kotipalveluista tarjoaa kotipalvelua useammalla kielellä, muun muassa suomeksi. Lue lisää kotipalvelusta.

Kunnan omaistuki on tarkoitettu henkilöille, jotka huolehtivat läheisestään, joka on esimerkiksi pitkäaikaissairas. Omaistuen puitteissa käynnistetään joka kevät ja syksy omaisryhmiä, joissa voi vaihtaa kokemuksia muiden vastaavassa tilanteessa elävien kanssa. Omaisryhmätoimintaa voidaan tarvittaessa järjestää suomeksi tulkin välityksellä. Lue lisää omaistuesta.

Oikeus suomenkieliseen esikouluun

Lapsella on oikeus saada paikka suomenkielisestä esikoulutoiminnasta, jos hänen vanhempansa pyytävät sitä. Osittain suomenkielistä esikoulutoimintaa on nykyisellään Tranmurin esikoulussa Bomhusissa. Lue lisää Tranmurin suomenkielisestä toiminnasta täältä.

Jos toivot lapsellesi suomenkielistä esikoulutoimintaa, ilmoita toiveestasi esikoulupaikkaa hakiessasi ilmoittautuslomakkeen sivulla 4.

Valtionavustus ja neuvonpito

Gävlen kunta saa vuosittain 1 980 000 kr valtionavustusta suomen kielen hallintoalueeseen kuulumisesta aiheutuviin ylimääräisiin kuluihin. Kaksi neuvonpitoryhmää vastaa kunnan suomen kielen hallintoaluetyön ja valtionavun käyttämisen suunnitelusta ja johtamisesta.

Neuvonpitoryhmään kuuluu ruotsinsuomalaisten edustajia sekä virkamiehiä työn kannalta tärkeimmistä hallinnoista eli kunnanjohtotoimistosta, kulttuuri- ja vapaa-aikahallinnosta, koulutushallinnosta ja hoivahallinnosta. Ruotsinsuomalaisten edustajat ovat paikallisjärjestöjen valitsemia ja mukana ovat edustajat Gävlen suomalaisesta kerhosta ja Pohjola-Nordenin Gävlen paikallisyhdistyksestä. Ryhmä tapaa vähintään neljä kertaa vuodessa.

Laajennettu neuvonpitoryhmä, jossa on mukana myös kunnallispoliitikkoja, kokoontuu lisäksi yhden tai kaksi kertaa vuodessa. Laajennettuun neuvonpitoryhmään kuuluvat neuvonpitoryhmä sekä kunnanhallituksen, kulttuuri- ja vapaa-aika-, koulutus- ja hoivalautakuntien puheenjohtajat sekä suurimman oppositiopuolueen kunnanneuvos. Laajennetun neuvonpitoryhmän pääasiallinen tehtävä on päättää  suomen kielen hallintoaluetyön lyhyt- ja pitkäaikaisista toimintasuunnitelmista sekä arvioida toiminnan toteutus.

Gävlen kunnassa toimivilla organisaatioilla ja yrityksillä on mahdollisuus hakea avustusta suomen kielen hallintoaluevaroista suomalaishankkeisiin ja -tapahtumiin. Tarkemmat tiedot avustuksen hakemisesta löytyvät hakulomakkeesta, joka on sivun oikean reunan valikossa.

Vastaava strategi

Onko sinulla kysymyksiä liittyen Gävlen kunnan suomenkielisiin palveluihin tai suomen kielen hallintoaluetyöhön? Ota yhteyttä  kansallisista vähemmistöistä vastaavaan strategiin Eeva Östbergiin, 026-17 82 38, suomeksi@gavle.se

Tietoa suomen kielen hallintoalueesta myös kunnan ruotsinkielisillä verkkosivuilla.

Svenskspråkig information om finskt förvaltningområde finns på kommunens svenskspråkiga webbplats.