Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kunta ja politiikka

Kunta vastaa lähes kaikista asuinkuntasi yhteiskuntapalveluista, esimerkkeinä koulut, puistot, kirjasto, lumenraivaus ja kaupunkisuunnittelu.

Valtiopäivät ja hallitus päättävät kuntien vastuualueista. Niin on päätetty kunnallislaissa ja eräissä erikoislaeissa, kuten koululaki ja sosiaalipalvelulaki. Kunnan vastuualueita ovat esimerkiksi

  • esikoulu

  • koulu

  • sosiaalipalvelu

  • vanhusten ja toimintarajoitteisten huolto

Kunnat päättävät paljosta myös itse 

Kuntien itsehallinto on Ruotsissa tärkeää. Kunnat saavat itse päättää pitkälti palveluistaan, miten ne toteutetaan ja paljonko veroa kuntalaisilta peritään palvelujen saamiseksi. Joitakin esimerkkejä kunnan vapaaehtoisesta toiminnasta

  • avoin esikoulu

  • jalkapallokentät

  • kulttuurikoulu

Poliitikkojen ja viranhaltijoiden yhteistyö 

Päävastuu kunnan toiminnasta on vaaleissa valituilla poliitikoilla. Kunnanvaltuustossa eri puolueiden poliitikot päättävät veroista, rakennushankkeista, palveluista ja paljosta muusta. Eri aloilla on myös omat lautakuntansa, kuten sosiaalilautakunta, tekninen lautakunta ja koulutuslautakunta.

Kunnat palkkaavat opettajia ja muuta henkilökuntaa esimerkiksi kouluihin ja vanhainkoteihin. Mutta kunta voi myös ostaa palveluja vapaakouluilta, vanhempien ylläpitämiltä päiväkodeilta, yksityisiltä vanhainkodeilta ja kotipalveluyrityksiltä. Kunnassa asuvana voit yleensä valita useista kouluista tai vanhainkodeista.