Miljögalan

Gävle Miljögala

Gävle kommun har under de senaste åren bjudit in gävlebor, företag och organsiationer till en gala där de tagit del av Gävles utveckling att nu vara Sveriges näst bästa miljökommun!

Under våren 2019 kommer gävleborna, företagen och organsationer istället för Gävle Miljögala bjudas in till dialogmöten där det ges möjligheter att påverka framtidens miljömässigt hållbara Gävle.