Gävle miljöpristagare 2017

Gävles miljöpriser

Gävle kommuns ambition är att vara en av de bästa miljökommunerna i Sverige och under de två senaste åren har Gävle utnämnts som nästa bästa miljökommun.
För att hålla den positionen behöver vi alla som bor, arbetar och driver företag i Gävle fortsätta att hjälpas åt!

Miljöpriserna Gävles miljöhjälte, Gävles unga miljöhjälte och Årets grönaste företag är ett sätt för Gävle kommun att uppmuntra det som sker och delas ut till gävlebor och företag som gör det där lilla extra som bidrar till en ännu bättre miljö i Gävle.

Till och med den 30 november var det möjligt att nominera Gävles miljöhjältar och Gävles grönaste företag 2018.

Vinnare utnämns av Gävle kommuns kommunalråd och meddelas under första delen av 2019. Prisutdelning sker vid särskilt utvalda tilfällen.  

Nominerade till Gävles miljöhjälte 2018 är:

Stella Hildebrant
Jan Nordlöf
Claes Rosengren
Emma Arbinger
Inger Andersson
Samuel Costa Nordvall
Ullrika Forsgren
Rolf Ahlström
Anders Sörell

Nominerade till Gävles unga miljöhjälte 2018 är:

Wilma Norin
Alice Björkenstam
Alla elever vid Polhemsskolans gymnasiesärskola

Nominerade till Gävles grönaste företag är:

Salong Gioia
Gävle Energi
BioDrivMitt
Qualious 
BillerudKorsnäs
Colabitoil