Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Trygghetstelefon

Den som har behov av att på ett enkelt sätt kunna påkalla hjälp vid oförutsedda händelser kan ansöka om trygghetstelefon. Exempel på oförutsedd händelse kan vara om du ramlar.

Vad är trygghetstelefon?

Trygghetstelefonen ger extra trygghet i bostaden dygnet runt. Trygghetstelefon består av en så kallad insatsenhet med tillhörande larmklocka. Larmklockan kan du ha runt handleden eller i ett band runt halsen. Genom larmet kan du snabbt få kontakt med personal vid alla tider på dygnet.  

Så här fungerar trygghetstelefonen

Om du behöver larma trycker du på larmklockan. Då ringer larmet automatiskt upp larmmottagningen som är bemannad dygnet runt. Du kan tala om vad du behöver hjälp med oavsett var du befinner dig i din bostad. Om du av någon anledning inte kan svara, kommer ändå personal från Omvårdnad Gävle hem till dig.

I trygghetstelefonen sitter ett SIM-kort vilket gör att trygghetstelefonen fungerar oavsett vilken sorts telefoni du använder dig av hemma.
Trygghetstelefonen fungerar som en vanlig mobiltelefon. Därför kan du inte larma om det blir avbrott i det mobila nätet. Som en inbyggd säkerhet testar larmet sig själv en gång per dygn.

Nycklar 

Vid installationen av trygghetstelefon lämnar du nycklar till din bostad och port. Du får en kvittens på att du lämnat nycklar. Nycklarna förvaras i ett låst och larmat skåp. Tänk på att nycklar inte får sitta kvar på insidan av dörren och att inte använda dörrens säkerhetskedja. Om du byter lås på dörren måste du omgående lämna de nya nycklarna till larmpersonalen.

När du flyttar eller återlämnar larmet

När du inte behöver larmet längre ska du meddela din biståndshandläggare.
Lämna tillbaka insatsenheten tillsammans med larmklockan. Då får du också tillbaka dina utlånade nycklar.

Att tänka på 

  • Ha alltid larmklockan på dig hemma. Du kan duscha och bada med larmklockan på. 
  • Larmklockan fungerar bara i din bostad. 
  • Provlarma din larmklocka 1-2 gånger per månad. 
  • Lämna larmklockan hemma i din bostad när du går ut. 
  • Du kan inte flytta insatsenheten till en annan bostad eller sommarstuga själv, larmet kommer inte att fungera och du får ingen hjälp. 
  • Flytta inte trygghetstelefonens insatsenhet utan att först rådgöra med larmsamordnaren.

Vad kostar det?

Avgiften för trygghetstelefon består av en installationsavgift och en månadskostnad.

Läs mer om avgifter.

Kostnadsreduktion

Du har möjlighet att ansöka om kostnadsreduktion för trygghetstelefon. Hur stor den blir beror på hur stor din inkomst är.

Kontakta biståndshand­läggare på telefon 026-17 80 00 om du vill ansöka om kostnadsreduktion. 

Ansökan

Du kan ansöka om trygghetstelefon muntligt eller skriftligt. Kontakta Omvårdnad Gävles biståndshandläggare på telefon 026-17 80 00. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-19