Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Personligt stöd

Glad kille i ett kök.

Personligt stöd är hjälp i hemmet för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Personligt stöd stödjer dig så du kan leva så självständigt som möjligt.

Vem kan få personligt stöd?

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder kan få personligt stöd. 

Du som ansöker om personligt stöd måste också omfattas av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS)

Personligt stöd hjälper dig i din vardag

Vilket stöd du kan få utgår från dina behov och önskemål och beslutas av kommunens biståndshandläggare. Besök av personal kan beviljas flera gånger per dygn eller någon gång per vecka, beroende på dina behov. 

Personalen som besöker dig motiverar och stödjer dig i din vardag så att du kan känna dig trygg i ditt hem, klara ditt eget dagliga liv, vara aktiv och leva så självständigt som möjligt. Du får en egen kontaktman i personalgruppen. Du och din kontaktman planerar tillsammans hur du vill ha ditt personliga stöd. Det ni kommer överens om skrivs ner i en genomförandeplan.

Detta ingår i personligt stöd

Personligt stöd kan omfatta personlig omvårdnad, service och ledagning.

Personlig omvårdnad

Omvårdnad kan till exempel vara stöd med att göra sig klar för dagen eller natten, äta och sköta personlig hygien. Den som har behov av omsorg dygnet runt kan få stöd eller tillsyn på natten.

Om du har behov av hälso- och sjukvård ska du vända dig till den hälsocentral du valt. Hjälp med enklare sjukvårdsuppgifter, till exempel hjälp med mediciner, kan du få om du samtidigt är beviljad annat stöd. Vissa rehabiliterings- eller träningsinsatser kan utföras på uppdrag av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Service

Service är det stöd du behöver för att hålla ditt hem i ordning. Service kan till exempel vara stöd med städning, tvätt, inköp, ärenden och måltider.

Ledsagning

Du kan få ledsagning till och från olika aktiviteter eller för att till exempel besöka tandläkaren. Personalen kan också stödja dig att ta kontakt med träffpunkter, föreningar och volontärer.

Personligt stöd är avgiftsfritt

Att få insatsen personligt stöd kostar inget.

Ansökan

För att ansöka om hjälp i hemmet av personligt stöd, kontakta biståndshandläggare. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-31