Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Matdistribution

Du som har behov av matdistribution kan beviljas det efter bedömning av biståndshandläggaren.

Beviljas matdistribution

För att beviljas matdistribution måste du bedömas ha behov av den formen av omsorg. Det räcker inte med att ha uppnått en viss ålder. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare. Leveransen av matlådor tar minst en vecka från det att du fått ditt biståndsbeslut innan den kommer igång.

Måltider till hemmaboende

Måltiderna som levereras till hemmaboende är en kall måltid som följer Livsmedelsverkets riktlinjer. Måltiderna är näringsvärdesberäknade för att kunna tillgodose de näringsämnen och energigivare som måltiden ska ge. Formerna lämpar sig för mikrovågsugn.

Specialkost och intolerans

Menyerna är varierade och vi erbjuder även specialkost såsom energität kost, kost för olika intoleranser eller allergier.

Säsongsanpassade menyer

Våra matsedlar är säsongsanpassade, omväxlande, anpassade efter äldres behov samt tydliga avseende innehåll. Matsedlarna anpassas till svenska traditioner vid exempelvis jul, nyår, påsk och midsommar. Hänsyn tas också till personer från andra kulturer och religioner.

Kostnad

Om du enbart har matdistribution kommer din kostnad per matlåda att vara 50 kr. Det är möjligt att beställa flera lådor per dag.

Kontakt

Det är Sodexo som lagar och levererar maten till alla Omvårdnad Gävles kunder. Har du frågor om matdistribution vänligen kontakta:

Gävle kommuns kundtjänst: 026-17 80 00.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-03