Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Korttidsvistelse

Vid tillfälligt behov av omvårdnad eller tillsyn dygnet runt, har du möjlighet att söka korttidsvistelse. Det kan till exempel vara efter sjukhusvistelse eller i väntan på vård- och omsorgsboende.

Detta innebär korttidsvistelse

Under vistelsen får du en kontaktman i personalgruppen som har ett särskilt ansvar för att ta hand om dina behov och önskemål.

Rum

Alla rum är enkelrum med egen toalett och dusch.

Samvaro

Det finns utrymmen för gemenskap, samvaro och aktiviteter där du är välkommen att delta. TV finns i de gemensamma utrymmena.

Telefon

Telefon finns på avdelningen och kan användas vid enstaka samtal. Om du vill kan du ta med mobiltelefon.

Larm

Du har möjlighet att låna ett rumslarm under vistelsen.

Måltider

Varje dag serveras frukost, lunch, middag och mellanmål/fika.

Tvätt

Du har möjlighet att få dina kläder tvättade. Kläderna ska vara märkta med namn.

Besök

Dina anhöriga, närstående och vänner är alltid välkomna att hälsa på.

Hälso- och sjukvård

Omvårdnadspersonal och sjuksköterska finns tillhands dygnet runt. Läkare besöker enheten regelbundet. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns inom verksamheten.

Ledsagning

Om du behöver besöka till exempel sjukhus eller hälsocentral under vistelsen är det i första hand dina anhöriga som ansvarar för att följa med på besöket. Det finns viss möjlighet att boka ledsagare via kommunens ledsagarservice, vilket måste göras i god tid.

Kostnad för korttidsvistelse

Vid vistelse på korttidsenhet betalar du en omvårdnadsavgift som maximalt blir 1820 kr/månad. Utöver det betalar du 97 kr/dag för mat.

Läs mer om avgifter.

Ansökan

För att få korttidsvistelse behövs ett biståndsbeslut. Ansökan görs hos biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävle. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.

Tipsa andra om den här sidan

Spara sidan som pdf

Senast granskad 2018-01-03