Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Översättning, translate

Här kan du översätta information om de olika utförarna av hemtjänst. För att översätta sidans text till annat språk, välj "Translate" högst upp i menyn.

Översättning till annat språk (translate)

To translate information of the various performers of home help and care service (texts below) to another language, select "Translate" at the top of the menu.

 


Adekvat hemtjänst

 • Fullständigt bolagsnamn: MA i Gävle AB
 • Geografiskt område: Andersberg, Bomhus, Brynäs, Centrum, Stigslund, Sätra och Söder
 • Nuvarande antal anställda: 14
 • Startade år: 2015
 • Verksamhetsansvarig: Maria Jonsson-Fernlund 026-60 06 90, 076-772 59 00
 • E-post: adekvat@magavle.se
 • Kontor: S Kungsgatan 12, Gävle
 • Postadress: S Kungsgatan 12, 802 52, Gävle
 • Hemsida: http://www.adekvathemtjanst.se/

Inriktning och profil

Adekvat Hemtjänst är ett lokalt företag som endast bedriver verksamhet i Gävle. Vi erbjuder ett personligare hemtjänstalternativ och vår värdegrund är RASK - rutin, ansvar, service och kompetens.

Personalens utbildning och kompetens

Vår viktigaste tillgång är vår personal och vi lägger stor vikt vid rekrytering och utbildning av våra medarbetare. Personalen består av utbildade undersköterskor och vårdbiträden som alla har gått internutbildning med kundbemötande och etik i fokus. I arbetsgruppen finns specialkompetens inom palliativ vård och demensvård. Förutom svenska talar vi engelska och vid behov tillhandahåller vi tolk via vårt avtal med en lokal tolkförmedling.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som du själv kan välja att köpa och betala extra för. Vi utför hushållsnära tjänster (rutavdrag) i form av städ, fönsterputs, trädgårdsarbete, mindre reparations- arbeten, tvätt, strykning, inköp, promenad och matlagning.

Underleverantörer

Inga.

När vi kommer hem till dig

När du har valt Adekvat Hemtjänst börjar vi med att göra ett hembesök hos dig. I samband med hembesöket får du en kontaktman som har ett särskilt ansvar för dig och dina hemtjänstinsatser. Vår målsättning är att du i första hand ska få din hjälp utförd av din kontaktman och i andra hand av maximalt tre andra medarbetare ur personalgruppen. Det är viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med din kontaktman.

Tillsammans går vi igenom ditt biståndsbeslut och hur du vill ha din hemtjänst utförd. Utifrån detta skriver vi tillsammans en genomförandeplan. Du får en pärm med din genomförandeplan samt kontaktuppgifter till oss på Adekvat Hemtjänst.

Så kan du påverka din hemtjänst

Tillsammans skriver vi en genomförandeplan som innehåller information om hur du vill ha din hemtjänst utförd. Om du efter en tid vill ändra något i din genomförandeplan pratar du bara med din kontaktman.

Så här når du oss

Du är välkommen att besöka oss på vårt kontor på S Kungsgatan 12 i Gävle, det är bemannat vardagar 8-17. Det går också bra att ringa på telefonnummer 026-60 06 90. Verksamhetsansvarig Maria Jonsson-Fernlund kontaktas på mobilnummer 076-772 59 00. Du kan även skicka e-post till adekvat@magavle.se.

Synpunkter och klagomål

För att lämna dina synpunkter eller klagomål, kontakta Maria Jonsson-Fernlund på telefon 026-60 06 90, 076-772 59 00 eller via e-post: maria@magavle.se. Alla synpukter och klagomål tas på största allvar och utreds, åtgärdas och följs upp.

Till sidans topp


Allt i Hemmet

 • Fullständigt bolagsnamn: Allt i Hemmet i Gästrikland AB
 • Geografiskt område: Andersberg, Bomhus, Brynäs, Centrum, Stigslund, Sätra och Söder.
 • Nuvarande antal anställda: 15
 • Startade år: 2013
 • Verksamhetsansvarig: Sara Westberg, 076-182 41 91, 026-222 36 47, sara@alltihemmetab.se
 • VD Zahra Asgari, 070-336 12 29, zahra@alltihemmetab.se
 • Samordnare Linda Sjöström, 076-182 41 90, linda@alltihemmetab.se
 • Kontor: Norra Fiskargatan 5A
 • Postadress: Norra Fiskargatan 5A, 803 10 Gävle
 • Hemsida: www.alltihemmetab.se

Inriktning och profil

Allt i Hemmets fokus är att bedriva säker och trygg vård och omsorg inom ordinärt boende. Vi är ett företag med gott hjärta som vill vara det mest attraktiva valet både för dig som kund och för våra medarbetare. Vårt mål är att göra det lättare för dig att leva ett självständigt liv under trygga förhållanden.
Allt i Hemmets verksamhet kan erbjuda omsorg som anpassas efter språk, kultur och etnisk bakgrund.

Vår vision – Stöd i vardagen på din tid och dina villkor.

Personalens utbildning och kompetens

Vi erbjuder personal med adekvat utbildning och lång erfarenhet inom vård och omsorg. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt i bemötande, hygien och läkemedelshantering.

I vår verksamhet talar personalen förutom svenska även persiska/dari, turkiska, arabiska och kurdiska. Vi har kunskap och kompetens om din språkliga och kulturella bakgrund.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som du själv kan välja att köpa och betala extra för. Vi erbjuder ledsagning, avlastning, inköp samt leverans av matlådor. Vi utför även hushållsnära tjänster (rutavdrag) i form av städ, fönsterputs, trädgårdsarbete, uppsättning av gardiner, mindre reparationsarbeten, tvätt, strykning, mangling, inköp, promenad och matlagning.

Underleverantörer

Vi vill finnas nära de kunder vi arbetar med, därför har vi inga underleverantörer i vår verksamhet.

När vi kommer hem till dig

Det är viktigt att du känner dig väl bemött av vår personal och att du som kund känner trygghet. Allt i Hemmets personal har namnskylt samt legitimation som kan uppvisas på begäran. Vår målsättning är att du i möjligaste mån ska få din hjälp utförd av samma personal varje gång.

Tillsammans utser vi en kontaktman som ansvarar för uppföljning av ditt hjälpbehov och som känner dina vanor bäst. Vi sammanställer dina insatser i en genomförandeplan och du får en pärm som innehåller samlad information om vår verksamhet samt dokument som är viktiga för vårt uppdrag hos dig.

Så kan du påverka din hemtjänst

Hos oss har du inflytande över när och hur dina insatser ska utföras. Du som kund ska känna att du själv äger din livssituation. Du kan påverka din hemtjänst med hjälp av genomförandeplanen. Vi har månatliga uppföljningar av insatserna samt årliga kundundersökningar.

Så här når du oss

Vårt kontor är bemannat vardagar klockan 08.00 – 16.00. Du når oss på telefon 026-222 36 47.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål kan lämnas per telefon 026-222 36 47 eller skriftligt via den blankett som finns i den kundpärm som du får av oss. Alla synpunkter och klagomål beaktas och återkopplas till kunden så snart som möjligt.

Till sidans topp


Artan Health Care Nordic AB

 • Fullständigt bolagsnamn: Artan Health Care Nordic AB
 • Geografiskt område: Andersberg, Bomhus, Centrum, Stigslund, Brynäs, Sätra, Söder.
 • Nuvarande antal anställda: 19
 • Startade år: 2010
 • Verksamhetsansvarig: Artan Dhiblawe, 026-420 33 00
 • Kontakt: Eva Dahl, 026-420 33 00
 • E-post: info@ahcare.se
 • Kontor: Norra Kopparslagargatan 9
 • Postadress: Norra Kopparslagargatan 9, 803 11 Gävle
 • Hemsida: www.ahcare.se

Inriktning och profil

Artan Health Care Nordic erbjuder hemtjänst med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är att du som kund själv ska få välja hur du vill leva ditt liv. Du erbjuds individuellt anpassad vård och omsorg på ditt eget hemspråk, t ex somaliska, arabiska, spanska, kurdiska, tigrinja, amharinja, swahili och turkiska.

Personalens utbildning och kompetens

Hos oss arbetar personal med olika specialkompetenser, undersköterskor, vårdbiträden och hälsopedagog.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som du själv kan välja att köpa och betala extra för. Vi erbjuder extra städning, gräsklippning, snöröjning, kemtvätt, strykning, extra tvätt, brevläsning och hjälp vid flytt.

Underleverantörer

Inga.

När vi kommer hem till dig

Vår värdegrund är kontinuitet, trygghet och ett bra bemötande.
För oss innebär det att det så ofta som möjligt är samma, eller ett fåtal olika medarbetare ur personalstyrkan som utför dina hemtjänstinsatser. Det betyder också ett medmänskligt och solidariskt förhållningssätt med fokus på en nära relation mellan dig som kund och våra medarbetare.

Så kan du påverka din hemtjänst

Vi har stor respekt för kundens självbestämmande och för hans eller hennes rätt att bestämma över sitt liv. Din kontaktman och övriga medarbetare för en ständig dialog om genomförandeplaner och aktuella insatser med dig som kund och dina närstående/företrädare.

Genom en nära och öppen dialog ger vi dig möjlighet att ha stort inflytande över dina insatser och din vardag. Eftersom kontaktmannen/annan i personalgruppen ofta talar samma språk som du, kan du tala obehindrat om dina behov och individuella önskemål..

Så här når du oss

Du kan kontakta verksamhetschef Artan Dhiblawe måndag-fredag klockan 07.30-16.30, tfn: 026-420 33 00 (kontor), 073-513 76 44 (mobil). E-post: info@ahcare.se

Synpunkter och klagomål

Klagomål och synpunkter kan lämnas till verksamhetschef Artan Dhiblawe
måndag-fredag kockan 07.30-16.30, tfn:026-420 33 00 (kontor), 073-513 76 44 (mobil).

Till sidans topp


Attendo Hemtjänst

 • Fullständigt bolagsnamn: Attendo Sverige AB
 • Geografiskt område/områden där företaget är godkänt som hemtjänstutförare: Andersberg, Bomhus, Brynäs, Centrum, Stigslund, Strömsbro/Hille, Sätra, Söder.
 • Antal anställda: 57
 • Startade år: 2017
 • Verksamhetsansvarig: Anders Risén, 072-143 19 73, anders.risen@attendo.se
 • Kontakt:  Anders Risén, 072-143 19 73
 • E-post: anders.risen@attendo.se
 • Postadress: Norra gatan 1-3, 803 21 Gävle
 • Kontor: Norra gatan 1-3, Gävle
 • Hemsida: www.attendo.se

Inriktning och profil

Attendo hemtjänst erbjuder dig en trygg och säker hemtjänst där du är med och planerar så att den hjälp du får passar dina behov och önskemål. Vårt mål är att du ska känna trygghet i din vardag.

Personalens utbildning och kompetens

Hos Attendo hemtjänst arbetar engagerade medarbetare med olika kompetenser såsom vårdbiträden och undersköterskor. Av oss kan du förvänta dig hög kvalitet på vård och omsorg liksom ett trevligt och respektfullt bemötande.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som du själv kan välja att köpa och betala extra för. För dig som vill ha serviceutöver ditt beviljade bistånd kan vi erbjuda avlastning i hemmet liksom hjälp med olika vardagssysslor. Vi skräddarsyr hushållsnära tjänster utifrån dina behov och önskemål. Du väljer själv hur ofta du vill ha hjälp och med vad, till exempel städning, fönsterputs och inköp. För dessa servicetjänster kan du nyttja RUT-avdraget.

Underleverantörer

Inga.

När vi kommer hem till dig

När du väljer Attendo som utförare av din hemtjänst börjar vi med att göra ett hembesök hos dig. För oss är det viktigt att du känner dig trygg och respekterad och i samband med hembesöket får du en egen kontaktman som har ett särskilt ansvar för dig och dina hemtjänstinsatser. Tillsammans går ni igenom ditt biståndsbeslut och utifrån det skrivs en genomförandeplan som beskriver hur du vill ha din hemtjänst utförd.

Attendos personal bär alltid arbetskläder och ID-brickor.

Så kan du påverka din hemtjänst

Vi finns här för att underlätta och stötta dig i din vardag. Vår ambition är att ge dig möjligheten att styra din tillvaro efter just dina behov och önskemål. Du kan alltid vända dig till din kontaktman om du har frågor eller synpunkter.

Så här når du oss

Du når oss på telefon 072-143 19 73 och Attendos kontor hittar du på Norra gatan 1-3 i Gävle.

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga och hjälper oss förbättra och utveckla våra tjänster. Synpunkter och klagomål kan lämnas till alla våra medarbetare som sedan vidarebefordrar dem till verksamhetsansvarig. Det kan även göras via e-post eller per telefon.

Till sidans topp

 


 

Elvinas Hemtjänst & Rehabilitering

 • Elvinas Omsorg & Rehabilitering AB
 • Geografiskt område: Andersberg, Bomhus, Brynäs, Centrum, Stigslund, Hille/Strömsbro, Sätra, Söder och Valbo
 • Nuvarande antal anställda: 3-5
 • Startade år: 2017
 • Verksamhetsansvarig: Anne Berglund Frid, 073-952 36 27, anne.berglundfrid@elvinas.se
 • E-post: info@elvinas.se
 • Kontor: Strömsbrovägen 33, Gävle
 • Postadress: Strömsbrovägen 33, 803 09 Gävle
 • Hemsida: www.elvinas.se

Inriktning och profil

Elvinas är ett företag som bedriver individanpassad hemtjänst och hos oss är du med och påverka din vardag. Det är alltid dina önskemål och behov som styr hur vi utför din hemtjänst. Vi utför de insatser du är beviljad med empati, respekt och hög kvalitet.

Personalens utbildning och kompetens

Vi har personal med medicinsk högskoleutbildning och med lång arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. Hos oss arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Vi satsar på en god arbetsmiljö och utbildning för våra medarbetare. Vi är övertygade att om personalen trivs och mår bra så kommer de göra ett bra arbete hos våra kunder.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som du själv kan välja att köpa och betala extra för. Elvinas erbjuder dig avlastning i hemmet och hjälper dig med de vardagssysslor du behöver hjälp med. Vi skräddarsyr hushållsnära tjänster utifrån dina behov och önskemål. Du väljer själv hur ofta du vill ha hjälp, allt ifrån ett enstaka tillfälle till regelbundna insatser. För oss är varje uppdrag lika viktigt. Tjänsterna är skattereducerade.

Underleverantörer

Inga.

När vi kommer hem till dig

När vi kommer till dig i ditt hem bemöter vi dig med respekt och artighet. Vår personal kan alltid legitimera sig med ID-kort. Vi eftersträvar små personal-grupper så att du känner igen och är trygg med personalen som besöker dig. Du får en egen kontaktman som ser till att din hemtjänst fungerar på det sätt du önskar. Vid vårt första besök hemma hos dig får du en pärm med telefonnummer till din kontaktman och annan viktig information.

Så kan du påverka din hemtjänst

Det är dina önskemål som styr hur hemtjänstinsatserna hos dig ska utföras. Tillsammans skriver vi en genomförandeplan som passar dina behov. Du är viktig för oss. Om du känner dig trygg och nöjd då har vi nått vårt mål!

Så här når du oss

Du kan nå oss via vår hemsida, www.elvinas.se eller ringa 026-457 33 32.

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt för oss att få ta del av dina synpunkter och klagomål. Vi strävar efter att alltid vara en hemtjänst med hög kvalitet på alla utförda insatser. I den pärm du får av oss finns en blankett att fylla i och skicka till oss. Du är också alltid välkommen att kontakta oss på telefon 026-457 33 32.

Till sidans topp


Ersta hemtjänst

 • Fullständigt bolagsnamn: Ersta diakonisällskap
 • Geografiskt område/områden där företaget är godkänt som hemtjänstutförare: Andersberg, Brynäs, Centrum, Söder.
 • Nuvarande antal anställda: 80
 • Startade år: Ersta diakoni har erbjudit äldreomsorg sedan slutet av 1800-talet och hemtjänst från 2004
 • Verksamhetsansvarig: Görgen Lindén,08-714 60 45, 072-506 10 45
 • Kontakt: Ersta hemtjänst Gävle,026-60 09 50
 • E-post: gavlehemtjanst@erstadiakoni.se 
 • Postadress: Södra Kungsgatan 36 B, 802 53 Gävle
 • Kontor – gatuadress: Södra Kungsgatan 38 A, Gävle
 • Webbplats: www.erstadiakoni.se/sv/Erstaaldreomsorg/Ersta-hemtjanst/Gavle/

Inriktning och profil

Vi är hemtjänstföretaget som finns till för dig när du behöver stöd, omsorg eller service men ändå vill bo kvar hemma. Ersta hemtjänst präglas av trygghet och delaktighet.

Vi arbetar i små team med hög kompetens, vilket innebär att samma grupp av medarbetare kommer hem till dig.

Ersta Hemtjänst är en del av Ersta diakoni, Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och utan vinstsyfte.

Personalens utbildning och kompetens

Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet. Vi utbildar våra medarbetare kontinuerligt. Utöver svenska talar flera av våra medarbetare även andra språk.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som du själv kan välja att köpa och betala extra för. Om du vill ha mer hjälp än vad ditt biståndsbeslut beviljar erbjuder vi hushållsnära tjänster med rut-avdrag. Vi kan hjälpa dig med alltifrån städning och inköp till ledsagning och pyntning inför storhelger.

Underleverantörer

Inga.

När vi kommer hem till dig

När du väljer Ersta hemtjänst som utförare av din hemtjänst börjar vi med att göra ett hembesök hos dig. I samband med hembesöket får du en kontaktman som får ett särskilt ansvar för dig och dina hemtjänstinsatser.

Kontinuitet är viktigt för oss och vår målsättning är att du i första hand ska få din hjälp utförd av din kontaktman och medarbetare ur en mindre grupp. Vid hembesöket går vi igenom ditt biståndsbeslut och utifrån det skriver vi tillsammans en genomförandeplan som beskriver hur du vill ha din hemtjänst utförd.

Så kan du påverka din hemtjänst

Dina önskemål och behov skrivs ner i en genomförandeplan och du är alltid välkommen att höra av dig om du vill diskutera hur vi bättre kan hjälpa dig. Vi genomför även regelbundna kvalitetsmätningar i syfte att mäta hur nöjd du är.

Så här når du oss

Våra kontor finns i Centrum och Andersberg och du är alltid välkommen att besöka oss. Ring gärna innan så att vi kan vara säkra på att kunna ta emot dig. Kontoren är bemannade på vardagar mellan 8-16. Vi finns tillgängliga på telefon 026-60 09 50 och via e-post gavlehemtjanst@erstadiakoni.se

Synpunkter och klagomål

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter per telefon eller mail. Vi ser dina synpunkter och eventuella klagomål som hjälp till att förbättra och utveckla våra tjänster.

Till sidans topp

 


 

HemPartner hemtjänst

 • Fullständigt bolagsnamn: HemPartner Service & Utveckling AB
 • Geografiskt område/områden där företaget är godkänt som hemtjänstutförare: Bomhus, Brynäs, Centrum, Stigslund, Strömsbro/Hille, Sätra och Söder.
 • Antal anställda: 24
 • Startade år: 2011
 • Verksamhetsansvarig: Eva-Lena Zachrisson, telefon 073-095 92 01.
 • Kontakt:  Madeleine Stjärnström, 076-827 00 12. Veronica Stjärnström, 076-827 08 98.
 • E-post: Info@hempartner.se
 • Postadress: Fältskärsleden 18, 802 80 Gävle
 • Kontor: Fältskärsleden 18, 802 80 Gävle
 • Hemsida: www.hempartner.se

Inriktning och profil

HemPartner finns som ett naturligt komplement i din vardag för dig som behöver stöd, omsorg eller service men ändå vill bo kvar hemma. Vår värdegrund är kompassen i vårt dagliga arbete med individens behov i centrum. Det innebär att utföra arbetet med högsta kvalitet, stor flexibilitet, kompetens och säkerhet. Hos oss är du med och påverka din egen vardag.

Personalens utbildning och kompetens

Vår engagerande personal är vår viktigaste tillgång. Våra medarbetare är utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Vi arbetar kontinuerligt med internutbildningar i bland annat kundbemötande och etik.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som du själv kan välja att köpa och betala extra för. Vi erbjuder ledsagning, avlastning, inköp och leverans av matlådor. Vi utför även hushållsnära tjänster (rutavdrag) i form av städ, fönsterputs, trädgårdsarbete, mindre reparations-arbeten, tvätt, strykning, mangling, promenad, matlagning och datorsupport.

Underleverantörer

Inga.

När vi kommer hem till dig

Det är viktigt att du som kund känner trygghet och att du blir väl bemött av oss när vi kommer hem till dig. Vår personal har namnskylt och legitimation som kan uppvisas på begäran.

När du väljer HemPartner som utförare av din hemtjänst börjar vi med att göra ett hembesök hos dig. I samband med hembesöket får du en kontaktman som har ett särskilt ansvar för dig och dina hemtjänstinsatser. Kontinuitet är viktigt för oss och vår målsättning är att du i första hand ska få din hjälp utförd av din kontaktman och medarbetare ur en mindre grupp. Vid hembesöket går vi igenom ditt biståndsbeslut och utifrån det skriver vi tillsammans en genomförandeplan som beskriver hur du vill ha din hemtjänst utförd.

Så kan du påverka din hemtjänst

Vår vision är att visa människor möjligheter till ett rikare liv. Vi arbetar för att du ska ha möjlighet att vara delaktig i din hemtjänst och kunna ta ansvar för din hälsa och fatta egna beslut om din omvårdnad. Du som kund ska känna att du själv äger din livssituation.

Förutom våra uppföljningsmöten är du alltid välkommen att höra av dig om du vill diskutera hur vi bättre kan hjälpa dig. Vi genomför även regelbundna kvalitetsmätningar i syfte att mäta hur nöjd du är.

Så här når du oss

När du blir kund hos oss får du ett direktnummer till din hemtjänstgrupp och verksamhetschef. Du är även välkommen att besöka oss på vårt kontor på Fältskärsleden 18 i Gävle, det är bemannat vardagar 8-16. Det går också bra att ringa på telefonnummer 026-12 00 12 eller maila till info@hempartner.se.

Synpunkter och klagomål

Vårt varumärke vårdas genom att vi säkerställer att du som kund är nöjd.Dina synpunkter är viktiga och hjälper oss förbättra och utveckla vårt arbete. Synpunkter och klagomål kan lämnas till alla våra medarbetare som sedan vidarebefordrar dem till verksamhetsansvarig. Det kan även göras via e-post info@hempartner.se eller per telefon 026-12 00 12.

Till sidans topp


Maid Hemtjänst & Omsorg AB 

 • Fullständigt bolagsnamn: Maid Hemtjänst & Omsorg AB
 • Geografiskt område/områden där företaget är godkänt som hemtjänstutförare: Andersberg, Centrum, Bomhus, Brynäs, Stigslund, Sätra, Söder, Valbo/Forsbacka
 • Nuvarande antal anställda: 21
 • Startade år: 2012
 • Verksamhetsansvarig: Kristina Wäppling-Lindbäck, telefon 026-14 26 00
 • Kontakt: Kristina Wäppling-Lindbäck, telefon 026-14 26 00
 • E-post: kristina@maidhemtjanst.se
 • Postadress: Ledungsvägen 14, 802 57  Gävle
 • Kontor – gatuadress: Ledungsvägen 14, 802 57  Gävle
 • Hemsida: www.maidhemtjanst.se

Inriktning och profil

Våra främsta prioriteringar är alltid service och trygghet. Vi har förutom hemtjänst flerårig erfarenhet av service i hemmet där vi lärt oss vikten av att ha rätt personal, detta för att du och dina anhöriga ska känna fullt förtroende och trygghet för den personal du släpper in i ditt hem. För oss är det viktigt med kontinuitet – att du vet att vi kommer och vem som kommer till ditt hem.

Personalens utbildning och kompetens

Personalen är vår viktigaste tillgång och vi lägger stor vikt vid rekrytering och utbildning av våra medarbetare. De som arbetar hos oss brinner för sitt jobb och känner stolthet att varje dag bemöta våra kunder med värme, glädje och trygghet. Förutom internutbildningar med kundbemötande i fokus är vår personal utbildade undersköterskor och vårdbiträden.
Vi har även SRY-utbildad personal (SRY innefattar grundläggande utbildning för lokalvårdare). Förutom svenska talar flera av våra medarbetare finska.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som du själv kan välja att köpa och betala extra för. Tillsammans med vårt systerbolag Maid Hemservice AB erbjuder vi en rad tilläggstjänster, t ex trädgårdsarbete, snöskottning, fönsterputs, matlagning och mindre snickerier. 

Underleverantörer

Maid Hemservice AB

När vi kommer hem till dig

Vid vår första träff får du en kontaktman som du alltid kan vända dig till och som du ska känna dig trygg med. Vi tycker det är viktigt att du vet vem som kommer hem till dig och till vem du kan vända dig vid frågor. Genom att arbeta med små personalgrupper i varje hem kan vi säkerställa att du får den service och kvalitet vi utlovar. Vi lämnar en pärm hemma hos dig med kontaktuppgifter, personalinformation och ett schema så att du kan se dina besök. Vi värdesätter en nära relation med dig och om du önskar, med
dina anhöriga.

Så kan du påverka din hemtjänst

Hemtjänst på dina villkor är vårt mål och också de ord som bäst beskriver oss och hur vi arbetar. Du och din kontaktman tar tillsammans fram en genomförandeplan som passar dina behov. Om du vill göra justeringar ändrar vi planen efter dina önskemål. Vi gör löpande uppföljningar för att se att allt fungerar bra och om vi kan förbättra vår service på något sätt.

Så här når du oss

Vi är alltid lätta att komma i kontakt med. Du når oss på telefon 026-14 26 00 alla dagar i veckan. Du är också välkommen att besöka oss på vårt kontor på Ledungsvägen 14 i Gävle.

Synpunkter och klagomål

För att lämna dina synpunkter eller klagomål, ta kontakt med Kristina Wäppling-Lindbäck på telefon 026-14 26 00 eller via e-post: kristina@maidhemtjanst.se. Alla synpukter och klagomål dokumenteras, utreds och åtgärdas.

Till sidans topp


 Multi Care Hemtjänst

 • Fullständigt bolagsnamn: Faham Service & Utbildning AB
 • Geografiskt område/områden där företaget är godkänt som hemtjänstutförare: Andersgberg, Sätra, Brynäs, Bomhus, Centrum, Stigslund, Strömsbro/Hille, Söder, Valbo/Forsbacka.
 • Nuvarande antal anställda: 40
 • Startade år: 2014
 • Verksamhetsansvarig: Khadra Ismail Daud, telefon 070-734 23 31
 • Kontakt: Khadra Ismail Daud, telefon 026-420 15 00
 • E-post: khadra.ismail@faham.se
 • Kontor: Norra Fiskargatan 1A, Gävle
 • Postadress: Norra Fiskargatan 1A, 803 10 Gävle
 • Hemsida: www.faham.se

Inriktning och profil

Multi Care Hemtjänst erbjuder en ansvarstagande och omsorgsfullt utformad hemtjänst. Med stort engagemang och mycket energi hjälper vi dig som kund på bästa möjliga sätt.

Personalens utbildning och kompetens

Vår personal består av en sjuksköterska, undersköterskor och vårdbiträden. Förutom svenska talar våra medarbetare engelska, arabiska, somaliska, tigrinska, dari, kurdiska (kurmanji och sorani). Om det finns behov av andra språkgrupper ordnar vi det.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som du själv kan välja att köpa och betala extra för. Vi kan utföra ledsagning, storstädning, fönsterputs, trädgårdsarbete, matlagning, inköp och tolkning. Vi har godkända tolkar i flera språk.

Underleverantörer

Inga.

När vi kommer hem till dig

Vårt arbetsteam har stor respekt för att vi arbetar i ditt hem. Du bestämmer när och hur arbetet ska utföras medan vi ansvarar för kvalitet, flexibilitet och tillgänglighet. Vid vårt första besök hos dig går vi igenom ditt biståndsbeslut och utifrån det skriver vi tillsammans en genomförandeplan som beskriver hur du vill ha din hemtjänst utförd.

Vi hjälper till med kosten och matsituationen, det kan leda till ett friskare liv. Vi vill också främja det sociala livet och bryta isolering och ensamhet. Därför arrangerar vi aktiviteter och sociala möten och samarbetar med olika föreningar och organisationer i länet. Vi tar alltid hänsyn till dina personliga intressen, det bidrar till att höja din integritet och ditt självbestämmande.

Så kan du påverka din hemtjänst

Du och din kontaktman tar tillsammans fram en genomförandeplan som passar dina behov. Om du vill göra justeringar ändrar vi planen efter dina önskemål.

Så här når du oss

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller via e-post. Khadra Ismail 026-420 15 00, 070-734 23 31 (jobbmobil), 026-495 36 71 (hemtelefon), khadra.ismail@faham.se.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål kan lämnas till personal eller till personalledare Khadra Ismail, 070-734 23 31, khadra.ismail@faham.se.

Till sidans topp


Omvårdnad Gävles hemtjänst, Gävle kommun

 • Fullständigt bolagsnamn: Omvårdnad Gävles hemtjänst, Gävle kommun   
 • Geografiskt område/områden där företaget är godkänt som hemtjänstutförare: Andersberg, Bomhus, Brynäs, Centrum, Hamrånge, Hedesunda, Stigslund, Strömsbro/Hille, Sätra, Söder, Valbo/Forsbacka.
 • Nuvarande antal anställda:  5-10 medarbetare/kontaktgrupp. Totalt 225 medarbetare.
 • Startade år: 1960
 • Postadress: Box 825, 801 30 Gävle
 • Hemsida: www.gavle.se
 • E-post: omvardnad@gavle.se
 • Kontakt: måndag-fredag klockan 8.00-16.00 på nedanstående telefonnumer.

Områden: 

 • Sätra, tfn 026-17 91 29
 • Bomhus, tfn 026-17 91 03
 • Brynäs, tfn 026-17 89 95
 • Hille/Strömsbro/Stigslund, tfn 026-17 91 28
 • Forsbacka/Valbo, tfn 026-17 89 56
 • Gävle Centrala, tfn: 026-17 73 71
 • Gävle Söder, tfn: 026-17 73 88
 • Andersberg, tfn 026-17 91 09
 • Hamrånge, tfn: 026-17 50 76
 • Hedesunda, tfn: 026-17 72 95

Inriktning och profil

Omvårdnad Gävles hemtjänst är det kommunala alternativet – det trygga, säkra och erfarna, men också det lyhörda och nytänkande. Vi är det öppna alternativet, öppna för alla och för just dina behov och önskemål. Vi är alternativet som utför hemtjänst dygnet runt och ansvarar för samtliga trygghetslarm.

Det är alltid ditt behov och dina önskemål som styr hur vi arbetar. Vi är måna om att du ska känna dig delaktig och att du har inflytande över det som gäller dig och att det är du som har makten över ditt eget liv och dina val. Vi finns för att ge det stöd som behövs för att underlätta din vardag så du ska ha ett bra liv hemma. Vi ser till att vi håller vad vi lovat, att vi kommer på de tider vi kommit överens om.

Personalens utbildning och kompetens

Många av våra medarbetare har lång erfarenhet och utbildning inom vård och omsorg. Vi har team med särskild kompetens inom demensomsorg som finns till för personer med demenssjukdom eller demensliknade symtom. Då flera av våra medarbetare talar flera olika språk kan vi möta, lyssna och förstå dig också om du talar ett annat språk än svenska.

Tilläggstjänster och underleverantörer

Inga.

När vi kommer hem till dig

Vi gör alltid allt vi kan för att du ska kunna bo hemma så länge du själv vill och för att du ska känna dig trygg och nöjd med det stöd och den service vi ger. För att vi ska veta vad som är viktigt för dig och för att du ska få omsorg och service på bästa sätt får du en egen kontaktman. Kontaktmannen är den som ser till att din hemtjänst fungerar på det sätt du önskar.

Av oss får du en kundpärm med all nödvändig information och viktiga telefonnummer.

Alla som arbetar hos oss kan legitimera sig med ett ID-kort när de kommer hem till dig och alla medarbetare har tystnadsplikt.

Så kan du påverka din hemtjänst

Du och din kontaktman kommer tillsammans överens om hur du vill ha din hemtjänst, alltsammans skrivs ned i en genomförandeplan. För att vi ska veta att du är nöjd med våra tjänster och bemötande planerar kontaktmannen in ett särskilt samtal med dig varje månad.

Så här når du oss

När du blir kund hos oss får du ett direktnummer till din hemtjänstgrupp och verksamhetschef.

Synpunkter och klagomål

I pärmen du får av oss finns uppgifter om vem du ska kontakta vid synpunkter. Det är viktigt att du upplever att du är nöjd varje gång vi besöker dig. Vi är alltid intresserade av vad du tycker och hur du upplever din hemtjänst.

Till sidans topp


Veteranpoolen i Gävle

 • Fullständigt bolagsnamn: Veteranpoolen
 • Geografiskt område/områden där företaget är godkänt som hemtjänstutförare:  Centrum, Söder, Brynäs, Stigslund, Andersberg, Sätra
 • Nuvarande antal anställda: 10
 • Startade år: 2014
 • Verksamhetsansvarig: Carina Lundin
 • Kontakt: Carina Lundin, tel. 026-10 14 10
 • E-post:  gavle@veteranpoolen.se
 • Postadress: Norra gatan 1-3, 803 21, Gävle
 • Kontor – gatuadress: Norra gatan 1-3, Gävle
 • Hemsida: http://www.veteranpoolen.se/gavle/ 

Inriktning och profil

Hos Veteranpoolen möter äldre äldre – det är vår affärsidé. Vi arbetar med stor glädje, inte för att vi måste utan för att vi vill och kan!

Personalens utbildning och kompetens

Vi erbjuder dig aktiva, glada och kunniga veteraner med mångårig erfarenhet inom omsorg och vänlighet. Våra medarbetare är utbildade undersköterskor och vårdbiträden.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som du själv kan välja att köpa och betala extra för. Vi erbjuder ledsagning, städning, matlagning, snöskottning, enklare hantverk, målning, tapetsering och gräsklippning.

Underleverantörer

Inga.

När vi kommer hem till dig

Var dag i livet ska vara bra, i det lilla och det stora. Dina behov och önskemål är grunden för våra insatser hos dig och vi vill att du efter varje besök ska känna dig nöjd med att omsorgen utförts så som du vill ha den.

Hos oss får du en egen kontaktman. Kontaktmannen är den som ser till att din hemtjänst fungerar på det sätt du önskar och till henne eller honom kan du och dina anhöriga alltid vända er med frågor.

Det är viktigt att du känner dig trygg med den personal som besöker dig och vi strävar alltid efter att du ska få träffa samma omvårdnadspersonal varje gång.

Så kan du påverka din hemtjänst

När du har valt oss gör vi en planering tillsammans dig. Det är ju du som vet bäst hur du vill ha din omvårdnad. Naturligtvis hjälper vi till med förslag men vi utgår alltid från dina önskemål och att vår överenskommelse är flexibel när det behövs.

Så här når du oss

Du når Veteranpoolen via telefon 026-10 14 10. Telefonen är öppen mellan klockan 07.00 och 17.00.

Synpunkter och klagomål

När du vill komma i kontakt med oss är det Carina Lundin du ska ringa till. Vi ser fram mot en kontakt med dig, oavsett ditt ärende. Om du vill hjälpa oss att bli bättre är det alltid positivt. Vill du ringa och berätta om din dag och vad som varit bra är det också oerhört trevligt. Vår förhoppning är närhet.

Till sidans topp


Änglavård

 • Fullständigt bolagsnamn: Änglavård AB
 • Geografiskt område/områden där företaget är godkänt som hemtjänstutförare:  Andersberg, Bomhus, Stigslund, Brynäs, Centrum, Sätra, Söder, Valbo
 • Nuvarande antal anställda: 35
 • Startade år: 2016
 • Verksamhetsansvarig: Eija Urnefelt
 • Kontakt: Eija Urnefelt, tel. 026-51 62 00
 • E-post:  kontakt@avard.se  
 • Postadress: Västra Vägen 54, 803 24 Gävle
 • Kontor – gatuadress: Västra Vägen 54, Gävle
 • Hemsida: http://www.avard.se  

Inriktning och profil

Vi är ett lokalt familjedrivet företag med inriktning att leverera en god och kvalitativ omsorg.

Vi förstår att många äldre uppskattar en kontinuitet i omsorgen, att träffa samma personal så ofta som möjligt och därigenom bygga förtroende och trygghet. För att förverkliga detta arbetar vi i mindre geografiska grupper.

I vår verksamhet finns möjlighet till finskspråkig hemtjänst. Du kan också tala finska med Änglavårds verksamhetsansvarige.

Personalens utbildning och kompetens

Hos oss arbetar undersköterskor och vårdbiträden med gedigen vårdbakgrund. I våra arbetsgrupper finns också medarbetare som har utbildning inom demensomsorg. 

Förutom svenska talar flera av våra medarbetare finska.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som du själv kan välja att köpa och betala extra för. Vi erbjuder tjänster från vårt städbolag Gefle CleanIt, exempelvis extra städning, tvätt, strykning, gardinuppsättning, fönsterputs men även ledsagning med mera.

Underleverantörer

Gefle CleanIt.

När vi kommer hem till dig

Att utföra arbete i en annan människas hem kräver respekt och ödmjukhet. Vi utgår alltid från dig som individ och dina önskemål och vanor.

Din kontaktperson tar tillsammans med dig fram en genomförandeplan baserad på ditt biståndsbeslut. Genomförandeplanen är vår överenskommelse och utgångspunkten för alla våra hemtjänstinsatser hos dig. Du får en mapp som innehåller information om vår verksamhet, i den samlar vi också den information som vi tillsammans bedömer är viktig för dina insatser.

I möten med våra kunder arbetar vi för att etablera en respektfull och god relation som ett led i en trygg och individanpassad omsorg. Förtroendebyggande gemenskap och ödmjukhet inför människors olikheter är saker som vi anser är grundstenarna för ett lyckat samarbete.

Så kan du påverka din hemtjänst

Vid vårt första möte planerar vi tillsammans din hemtjänst utifrån ditt biståndsbeslut och vi skriver en genomförandeplan för hur din hjälp ska utföras. Genomförandeplanen blir grunden för vårt arbete hos dig och vi utvecklar den kontinuerligt så att din hemtjänst skräddarsys efter dig.

Tillsammans med din personliga kontaktman följer ni upp hur samarbetet fungerar och anpassar sedan insatserna efter dina behov, önskemål och vanor.Det är vår uppgift att se varje person i sitt unika sammanhang och anpassa oss efter detta för att kunna stödja och bidra med just det som behövs i din vardag.

Så här når du oss

Du når oss mellan 07-22 via vår telefonväxel, 026-51 62 00. Välj sedan det alternativ som passar ditt ärende bäst. Vår e-postadress är kontakt@avard.se och besöksadressen är Västra Vägen 54, Gävle.

Synpunkter och klagomål

Vi tar tacksamt emot synpunkter och klagomål per telefon eller skriftligen. Dina synpunkter är viktiga och hjälper oss förbättra och utveckla våra tjänster.

 

Till sidans topp

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-23