Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Frågor och svar

Frågor och svar om eget val av utförare i hemtjänsten.

Om jag vill byta utförare, måste jag berätta varför?

Nej, du behöver inte tala om varför du vill byta utförare, varken för din biståndshandläggare eller för utföraren. Du behöver inte ens berätta för din utförare att du vill byta till en annan. Om du vill byta utförare räcker det med att du berättar det för din biståndshandläggare och gör ett nytt val, så ordnar biståndshandläggaren resten.

Varför har utförare försvunnit från listan?

Ibland kan utförare som tidigare funnits med bland "godkända utförare" på hemsidan försvinna. Det kan bero på att de slutat i Gävle eller att de har så många kunder att de inte kan ta emot fler just nu.

Du kan bara välja en utförare som finns på sidan Godkända utförare. Om en utförare inte längre finns kvar kan du inte välja den.

Hur fort får jag en ny utförare om jag vill byta?

När du har meddelat din biståndshandläggare vilken utförare du vill byta till får du din nya utförare inom cirka 14 dagar. Du har kvar din gamla utförare tills den nya börjar.

Måste jag välja utförare?

Nej, det måste du inte. Om du inte kan eller vill välja utförare kommer du att få hemtjänst från någon av de hemtjänstutförare som är verksam där du bor. Det kan antingen vara kommunen eller någon av de externa hemtjänstutförare som kommunen har godkänt.

Jag vill byta hemtjänstutförare, vad händer då med mitt trygghetslarm?

Det är alltid kommunen (Omvårdnad Gävles hemtjänst) som svarar på trygghetslarm, oavsett vilken hemtjänstutförare du har. Den hjälp som kommer när du larmar fortsätter därför precis som vanligt även om du byter utförare.

Jag har hemtjänst och får även hjälp på natten, vad händer då om jag vill byta utförare?

Det är alltid kommunen (Omvårdnad Gävles nattpatrull) som kommer till dig på natten, oavsett vilken hemtjänstutförare du har. Den hjälp som kommer på natten fortsätter därför precis som vanligt även om du byter utförare.

Vad är tilläggstjänster?

Vissa utförare erbjuder så kallade tilläggstjänster. Det är tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och maxtaxan och som du som kund köper och betalar för själv. Tilläggstjänster kan vara till exempel storstädning eller snöskottning. Om utföraren erbjuder tilläggstjänster kan du läsa om det i varje utförares informationsblad.

Är det olika avgifter för olika hemtjänstutförare?

Nej, du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett vilken utförare du har.

Vad händer om en utförare slutar?

Om en utförare ska sluta meddelar Omvårdnad Gävle de kunder som berörs i god tid och ser till att de väljer en ny utförare. Det blir aldrig något glapp mellan två olika utförare vid ett byte, oavsett om utföraren ska sluta eller om du som kund själv väljer att byta.

Kan jag välja olika utförare för olika insatser?

Nej, du kan inte välja flera olika utförare. Du kan till exempel inte ha en utförare för städning och en annan för dusch.
 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-16