Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Eget val av utförare i hemtjänsten

Du som beviljats hemtjänst i Gävle kommun kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst. Du kan välja antingen kommunen eller någon av de externa utförare som kommunen godkänt. Du kan byta utförare när du vill.

Du som har hemtjänst och är nöjd med din utförare behöver inte göra någonting. Din hemtjänst fortsätter att komma som vanligt. Om du inte är nöjd med din nuvarande utförare kan du byta.

Välja hemtjänstutförare – så här gör du   

1. Välj utförare

När du fått hemtjänst beviljad av kommunens biståndshandläggare väljer du en utförare. På sidan Godkända utförare av hemtjänst hittar du information om de utförare du kan välja mellan.

Om du inte kan eller vill välja utförare kommer du att få hemtjänst från någon av de hemtjänstutförare som är verksam där du bor. Det kan antingen vara kommunen eller någon av de externa hemtjänstutförare som kommunen har godkänt.

2. Meddela ditt val

När du har bestämt dig för vilken utförare du vill ha meddelar du ditt val till din biståndshandläggare. Det kan du göra genom att berätta vilken utförare du valt. Biståndshandläggaren skriver då ner det. Du kan också göra ditt val genom att fylla i valblanketten som du lämnar eller skickar till biståndshandläggaren. 

Om du vill kan du meddela ditt val redan när biståndshandläggaren är hos dig på hembesök. 

Om du vill välja vid ett senare tillfälle kan du när som helst meddela din biståndshandläggare vilken utförare du vill ha. Det kan du göra muntligt eller genom att skicka in en valblankett. Blanketten finns att skriva ut här på hemsidan. Om du vill ha den hemskickad kan du kontakta Omvårdnad Gävle, tel 026-17 80 00.

3. Du får din utförare

När du har meddelat vilken utförare du vill ha tar din biståndshandläggare kontakt med den utförare du valt. Utföraren kontaktar sedan dig.

Vilka utförare finns?

På sidan Godkända utförare av hemtjänst hittar du information om de utförare du kan välja mellan. Om du vill ha informationen hemskickad kan du kontakta Omvårdnad Gävle, tel 026-17 80 00.

Om du inte kan eller vill välja utförare

Din biståndshandläggare kan ge dig information om de olika utförarna men kan inte välja utförare åt dig. Biståndshandläggaren kan inte heller tala om vilken utförare du bör välja. Du måste själv göra ditt val. 

Om du inte kan eller vill välja utförare kommer du att få hemtjänst från någon av de hemtjänstutförare som är verksam där du bor. Det kan antingen vara kommunen eller någon av de externa hemtjänstutförare som kommunen har godkänt.

Om du vill byta utförare

Om du inte är nöjd med din utförare kan du byta. Du kan byta när du vill och hur ofta du vill.På sidan Godkända utförare av hemtjänst hittar du information om de utförare du kan välja mellan.  

När du har bestämt dig för vilken utförare du vill byta till fyller du i valblanketten som du skickar eller lämnar till din biståndshandläggare. Därefter kontaktar biståndshandläggaren både din nya och din gamla utförare.

Du behöver inte tala om för din gamla utförare att du vill byta eller varför du vill byta. Du får din nya utförare inom cirka 14 dagar. Du har kvar din gamla utförare tills den nya börjar.

Vad kostar det?

Du som får hemtjänst betalar en viss summa enligt den så kallade maxtaxan. Det är inte någon prisskillnad mellan de olika utförarna, oavsett om det är kommunen eller en extern utförare. Du betalar alltså alltid samma summa oavsett vem som utför din hemtjänst.

Läs mer om avgifter

Eget val i hemtjänsten gäller inte  

  • nattillsyn/nattomvårdnad klockan 22.00-06.45
  • enbart matdistribution
  • trygghetslarm
  • personligt stöd
  • boendestöd
  • anhöriganställning

Mer information

För att få mer information om hemtjänst och eget val av utförare i hemtjänsten kan du kontakta din biståndshandläggare.

Lag om valfrihetssystem (LOV)

Beslutet om LOV fattades vid kommunfullmäktige den 20 juni 2011 och valfrihetssystemet i hemtjänsten infördes på prov i Gävle kommun i april 2012. Efter en försöksperiod på fyra år permanentades LOV 2016.

Mer information om LOV finns hos Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-08

Synnedsättning

Har du behov av att lyssna på informationen om eget val av hemtjänstutförare via Daisyskiva finns möjlighet att låna inläst skiva hos Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22. Telefon 026-17 80 00.