Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Dagverksamhet

Dagverksamhet kan du få vid behov av social samvaro eller som en form av avlösning för dig som vårdar en närstående. Dagverksamhet riktar sig till dig som bor hemma.

Dagverksamhet finns i två olika inriktningar:

  • dagverksamhet för dig med demenssjukdom eller demensliknande symtom.
  • dagverksamhet med social inriktning för dig som är äldre.

Dagverksamhet ska underlätta för dig att bo kvar i din egen bostad

Den kan också fungera som avlösning för personer som vårdar dig. 

Verksamheten ska bidra till att ge dig en meningsfull vardag och skapa gemenskap. Den ska också bidra till ökad livskvalitet genom att stimulera och motivera till aktivitet, tillvarata det friska och bevara och förbättra funktioner.

Dagverksamheten kan beviljas istället för, eller som komplement till, hjälp i hemmet. Det kan också beviljas som en form av avlösning för dig som vårdar en närstående.

Du bestämmer själv vad du vill delta i

När du deltar i dagverksamhet har du möjlighet att äta i gemenskap med andra. Det anordnas också aktiviteter, till exempel sång, dans, läsning och utflykter. Du bestämmer själv vad du vill delta i och om du behöver får du stöd med personlig omvårdnad.

Om du inte kan ta dig dit på egen hand, kan dagverksamheten hjälpa dig med att ordna så att du får åka en turbunden resa med taxi.

Dagverksamhet är avgiftsfri

Dagverksamhet är avgiftsfri, men du betalar själv för mat och resor.

Läs mer i foldern ”Avgifter för hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende”.

Mer information och ansökan

För att få dagverksamhet behövs ett biståndsbeslut. Ansökan görs hos biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävle, tel. 026-17 80 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. Biståndshandläggarenhjälper dig om du har frågor.

Omvårdnad Gävles dagverksamheter

För personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom

Sätras dagverksamhet 026-17 22 64, 17 22 65 
Bomhus dagverksamhet 026-17 91 52
Fleminggatan 11 (inriktning yngre) 026-17 91 43 

Social inriktning för äldre

Sätras dagverksamhet 026-17 22 64, 17 22 65
Bomhus dagverksamhet 026-17 91 48
Brynäs dagverksamhet 026-17 82 99
Bergby dagverksamhet 026-17 72 98
Valbo dagverksamhet 026-17 90 69 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-27