Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Avlösningsvistelse och avlösning

Avlösningsvistelse är till för dig som bor hemma och vårdas eller får omsorg av en anhörig. Vistelsen ska underlätta vardagen både för dig och för den anhörige som vårdar dig.

Vem kan få avlösningsvistelse?

Du som bor hemma och vårdas eller får omsorg av en anhörig kan ansöka om avlösningsvistelse. Avlösningsvistelse finns i två inriktningar:

  • för personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom.
  • för personer med omfattande fysiska besvär.

Vistelsen är till för att underlätta vardagen

Vistelsen bidrar till ökad livskvalitet, både för dig och för den som vårdar dig.

Du kan boka din vistelse regelbundet eller vid behov inom antal beviljade dygn per månad. När du fått ditt beslut blir du kontaktad av avlösningsvistelsen och vistelsen planeras utifrån dina behov.

Du får en kontaktman i personalen som under vistelsen har ett särskilt ansvar för att ta hand om dina behov och önskemål.

Rum

Alla rum är enkelrum med egen toalett och dusch.

Samvaro

Det finns utrymmen för gemenskap, samvaro och aktiviteter där du är välkommen att delta. TVfinns i de gemensamma utrymmena.

Telefon

Telefon finns på avdelningen och kan användasvid enstaka samtal. Om du vill kan du ta med din mobiltelefon.

Larm

Du har möjlighet att låna ett rumslarm undervistelsen.

Måltider

Varje dag serveras frukost, lunch, middag och mellanmål/fika.

Tvätt

Du har möjlighet att få dina kläder tvättade. Kläderna ska vara märkta med namn.

Besök

Dina anhöriga, närstående och vänner är alltid välkomna att hälsa på.

Hälso och sjukvård

Omvårdnadspersonal finns till hands dygnet runt och sjuksköterska finns till hands under dagtid på vardagar. Om du blir akut sjuk finns konsultsjuksköterska under kvällar, nätter och helger.

Under vistelsen tillhör du, precis som vanligt, din hälsocentral. Om du har behov av till exempel planerat läkarbesök eller receptförnyelse ska du därför vända dig till din ordinarie familjeläkare. 

Ledsagning

Om du behöver besöka sjukhus eller hälsocentral under vistelsen är det i första hand dina anhöriga som ansvarar för att följa med på besöket. Det finns viss möjlighet att boka ledsagagare via kommunens ledsagareservice men det måste göras i god tid. 

Anhörigstöd och volontärer

Inom Gävle kommun finns ytterligare stöd för anhöriga, kontakta Anhörigcenter på 026-17 23 23 eller gå in på webbsidan om anhörigstöd på gavle.se. Ibland finns volontärer i verksamheten. Volontärer ersätter inte ordinarie medarbetare utan deltar för att finnas till för dig men utifrån sina egna önskemål och intressen.

Så mycket kostar det

För avlösningsvistelse betalar du en omvårdnadsavgift som maximalt blir 1820 kr/månad. Utöver det betalar du 97 kr/dag för mat.

Läs mer i foldern”Avgifter för hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende”. 

Mer information och ansökan

För att få avlösningsvistelse behövs ett biståndsbeslut. Ansökan görs hos biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävle. på tel 026-17 80 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. Biståndshandläggarna hjälper dig om du har frågor. 

Detta är Omvårdnad Gävles enhet för avlösningsvistelse

Villa Brynäs 7B och 8B
Tredje Tvärgatan 31, Gävle, 026-17 71 89

Kom ihåg att ta med till avlösningsvistelsen

  • Hygienartiklar - kam, tvål, schampo, tandborste,tandkräm, deodorant, rakapparat, hudlotion,febertermometer och annat du behöver. 
  • Mediciner i originalförpackning och aktuellmedicinlista/apodoskort. Ta med hela förpackningar.Är du diabetiker, ta med insulinpennaoch ordinationshandling. Har duApodos, ta med påsarna för tiden du ska vara påavlösningsvistelse.
  • Hjälpmedel till exempel rollator, rullstol, käpp,selar till lift, glasögon, hörapparat.
  • Fickpengar och eventuellt pengar till färdtjänsteller taxi.
  • ID-handling och ev frikort från Region Gävleborg.
  • Kläder ombyteskläder, kläder för utevistelseoch inneskor.
  • Inkontinenshjälpmedel.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-03