Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Anhöriganställda

Den som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning har enligt Socialtjänstlagen rätt att ansöka om stöd och hjälp i hemmet. Den som beviljas hjälp i hemmet kan lämna önskemål om att en anhörig ska vara den som utför hjälpen som anhöriganställd.

Arbetsuppgifter, arbetstider och ersättning

Som anhöriganställd utför du de insatser som kunden blivit beviljad av Omvårdnad Gävles biståndshandläggare. Du kan inte anställas för att enbart utföra serviceinsatser, till exempel städning, inköp och utevistelse. För att bli anhöriganställd ska kunden ha ett dagligt behov av personlig omvårdnad.

Insatserna schemaläggs utifrån kundens behov och är grund för lön till dig som anhöriganställd.

Utbildning

Anhöriganställda inom Omvårdnad Gävle får en grundutbildning i brandskydd, medarbetarskap, förflyttningsteknik, hälso- och sjukvård och anhörigstöd.

Inför anställning

Inför anställning gör enhetschef ett hembesök hos den som beviljats insatser och önskad anhöriganställd. Bedöms du vara lämplig och har möjlighet att utföra insatserna kan anställning bli aktuell.

Anhöriganställning följer arbetsmarknadens regler. Till exempel sker pensionering vid 65 års ålder eller senast vid 67 år, om det är ett aktivt val.

Avgifter

Kunder som får hjälp i hemmet av anhöriganställd betalar en omvårdnadsavgift.

Läs mer om avgifter.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-08