Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är till för dig som inte på egen hand eller med hjälp av assistans kan ta dig till en hälsocentral eller annan inrättning för att få vård.

Vem kan få hemsjukvård?

Om du är över 18 år och på grund av sjukdom eller skada är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i mer än två veckor kan du får hemsjukvård i det egna hemmet.

Förutsättningen för att få hemsjukvård är att du inte på egen hand eller med hjälp av assistans från anhöriga kan ta dig till en hälsocentral eller annan inrättning.

Hemsjukvården utförs i din bostad

Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan och utförs i din bostad av distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Vid inskrivning i hemsjukvård gör personalen en bedömning av vilka insatser du behöver vid en så kallad vårdplanering. Därefter upprättas en vård-/rehabplan tillsammans med dig. Planen beskriver lämpliga åtgärder och mål för din vård.

Distriktssköterska

Distriktssköterskan hjälper till med sjukvårdande insatser, till exempel sårvård, provtagning, läkemedelshantering och vård i livets slutskede. I Gävle kommun finns distriktssköterska i tjänst dygnet runt. Distriktssköterskan samarbetar med ansvarig läkare på hälsocentralen.

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut ansvarar för bedömning och behandling av funktions- och aktivitetsförmåga. De kan hjälpa till med rådgivning, behandling, träning och utprovning av hjälpmedel.

Hemtjänstpersonal

Hemsjukvårdens personal samverkar med samtliga hemtjänstutförare. Hemsjukvården kan delegera vissa sjukvårdsuppgifter till hemtjänstpersonalen.

Intyg för nödvändig tandvård

Vissa äldre och personer med funktionsnedsättning har rätt till fri munhälsobedömning och nödvändig tandvård till hälso- och sjukvårdstaxa. Din biståndshandläggare bedömer om du tillhör denna grupp och skriver ett tandvårdsintyg.

Så mycket kostar det

För hemsjukvård betalar du 300 kronor per månad, oavsett antal besök. Avgiften minskas om det behövs för att du ska vara garanterad ditt minimibelopp. Hemsjukvård ingår i maxtaxan.

Läs mer i ”Avgifter för hjälp i hemmet och vård- ochomsorgsboende”

Se vilket hemsjukvårdsområde du tillhör på karta

Vid behov av hemsjukvård, kontakta läkare på din hälsocentral för en första bedömning. Du kan också kontakta hemsjukvården i ditt område för mer information.

På kartan framgår hur Gävle kommuns hemsjukvårdsområden är uppdelade geografiskt. Skriv din adress i adressfältet nedan för att se kontaktuppgifter till det hemsjukvårdsområde du tillhör.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-17