Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

SoL, Stöd och service

De stöd- och hjälpinsatser du kan ansöka om enligt Socialtjänstlagen (SoL) kallas för bistånd. Biståndet du får ska utformas så att det stärker dina egna möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vem gäller Socialtjänstlagen för?

Du som behöver stöd i vardagen och inte själv kan tillgodose dina behov, eller få dem tillgodosedda på något annat sätt, har rätt till stöd av samhället. Alla invånare i kommunen omfattas av Socialtjänstlagen, men den uppmärksammar särskilt följande grupper: 

 • äldre personer
 • personer med funktionsnedsättning
 • barn och ungdomar
 • personer med missbruksproblem
 • personer som är utsatt för brott
 • anhöriga

Vilket stöd kan jag ansöka om?

Nedan kan du läsa om exempel på stöd äldre personer och personer med funktionsnedsättning kan ansöka om enligt Socialtjänstlagen.

Du kan läsa mer om kommunens stöd till övriga grupper som Socialtjänstlagen uppmärksammar särskilt via länkarna till höger.

Kontakta gärna Gävle kommuns kundtjänst om du känner dig osäker på vilket stöd eller vilken hjälp du behöver. 

Exempel på stöd till äldre personer eller personer med funktionsnedsättning

 • Hjälp i hemmet - till exempel stöd vid vardagssysslor, omvårdnad, och aktiviteter. 
 • Trygghetslarm - ett hjälpmedel för nödsituationer i hemmet, till exempel om du ramlat eller blir akut sjuk.
 • Särskilt boende - vård- och omsorgsboende, gruppboende eller serviceboende.
 • Korttidsvistelse - vid tillfälligt behov av omsorg dygnet runt.
 • Avlösningsvistelse - tillfällig vistelse för den som får stöd av en anhörig.
 • Dagverksamhet - för social samvaro eller som avlösning för anhöriga.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-26