Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Psykisk funktionsnedsättning

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan behöva begränsat eller omfattande stöd för att klara sin vardag. Här kan du läsa om kommunala verksamheter som erbjuder särskilt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vad är psykisk funktionsnedsättning?

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som både innefattar psykiska besvär och psykiska funktionsnedsättningar.

Psykiska besvär handlar om att människor av olika anledningar kan hamna i tillstånd då man visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest eller svårigheter att sova. Psykiska besvär kan, beroende på typ och omfattning, påverka funktionsförmågan och det vardagliga livet olika mycket och på olika sätt.

Psykisk funktionsnedsättning är när de psykiska besvären är så omfattande och varaktiga att man får en diagnos. Exempel på psykiatriska diagnoser är:

  • fobi, ångest eller depression
  • emotionell instabil personlighetsstörning (Borderline)
  • psykos eller schizofreni
  • posttraumatiskt stressyndrom (PTS)
  • ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, Aspergers Syndrom (så kallade neuropsykiatriska diagnoser)

Läs gärna mer på Vårdguiden 1177:s webbplats om psykisk hälsa och funktionsnedsättningar

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktivitetshus Nygården

Nygården är ett aktivitetshus som erbjuder aktivering och gemenskap för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Boendestöd

Boendestöd är hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Hjälp i hemmet kan innefatta både praktiskt stöd för att klara ett eget boende samt personlig omvårdnad och annan service, till exempel tvättning, städning och måltider.

Gruppboende och serviceboende

Personer med psykisk funktionsnedsättning och stort behov av stöd kan få lägenhet vid gruppboenden eller serviceboenden . Vid grupp- och serviceboenden finns personalstöd och gemensamma utrymmen i omedelbar närhet eller i närliggande lokaler.

Boendena är anpassade för olika målgrupper beroende på ålder och hur stort behovet av tillsyn och omvårdnad är.

Personligt ombud

Personligt ombud fungerar som vägledare för personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.

Ombuden ger vägledning till personer som har komplexa behov av vård, stöd och service och som har svårt att hitta rätt stöd i samhället.

Treklövern

Treklövern är en tränings och rehabiliteringsverksamhet med förberedande arbetsträning för personer med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-26

Stöd till barn och ungdomar

Det finns många olika anledningar till att man kan må dåligt. Läs om vart du kan vända dig vid olika problem. Stöd till barn och ungdomar

Stöd till dig som är anhörig

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Anhörigstöd

Jourtelefoner för psykologisk hjälp

Nationella Hjälplinjens jourtelefon är öppen alla dagar kl. 13-22, telefonnummer 020-22 00 60.

Psykiatrisk jourmottagning Gävles telefon är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt, telefonnummer 026-15 45 50.