Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ger möjlighet till miljöombyte och vila för dig som har funktionsnedsättning och avlösning för dig som är anhörig.

Vem kan få korttidsvistelse?

Du som har funktionsnedsättning kan beviljas korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Du måste omfattas av LSS genom personkretstillhörighet och bedömas ha behov av den formen av omsorg av kommunens biståndshandläggare.

Möjlighet till rekreation och miljöombyte

Korttidsvistelse är till för att ge möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att ge anhöriga avlösning. Vistelse kan ordnas vid korttidsboende, i kontaktfamilj eller som lägervistelse. Korttidsvistelse kan beviljas och användas regelbundet eller vid behov.

Korttidsboende för vuxna

Omvårdnad Gävles korttidsboende för vuxna har fyra platser och personal dygnet runt. Du har möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter och utflykter. Lakan, handdukar och förbrukningsmaterial ingår och du får hjälp med tvätt vid akuta behov. Under vistelsen kan du få stöd med personlig hygien och egenvård.

Verksamheten försöker i största möjliga mån tillmötesgå dina och dina anhörigas önskemål om datum för vistelse, utifrån hur många dygn du beviljats per månad.

Korttidshem för barn och ungdomar

I Gävle kommun finns tre korttidshem för barn och ungdomar. Verksamheten bedrivs av Utbildning Gävle. För mer information, kontakta Omvårdnad Gävles biståndshandläggare.

Kontaktfamilj eller läger

Om du vistas i kontaktfamilj eller på läger får du samma stöd som på korttidsboendet. Du eller din familj kan ha egna förslag på vem som ska vara kontaktfamilj, det får dock inte vara en nära anhörig. Ni får lära känna familjen vid en eller några träffar, därefter bestämmer ni själva tillsammans tider utifrån hur många dygn som beviljats per månad.

Så mycket kostar det

Vuxna betalar en avgift för mat per dag under vistelsen. Du betalar dina eventuella kostnader vid utflykter.

Mer information och ansökan

Ansökan om korttidsvistelse görs hos biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävle, telefon 026-17 80 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. Biståndshandläggaren hjälper dig om du har frågor.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-12