Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Korttidstillsyn - förlängd skolbarnomsorg

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn före och efter skoldagen och under lov högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen kan erbjuda.

Vem kan få korttidstillsyn?

Skolungdom över 12 som har funktionsnedsättning kan få korttidstillsyn - förlängd skolbarnomsorg.

För att få korttidstillsyn måste du som ansöker omfattas av LSS och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Du kan få tillsyn före och efter skoldagen

Under lov kan du få tillsyn högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen kan erbjuda.

I korttidstillsyn ingår personlig omvårdnad, aktivering, samvaro och stöd vid måltider.

Utbildnig Gävle ansvarar för verksamheten men du ansöker om korttidstillsyn hos biståndsenheten vid Omvårdnad Gävle.

Korttidstillsyn kostar inget

Du betalar endast en avgift för mat och fika.

Ansökan

För att ansöka om korttidstillsyn, kontakta biståndshandläggare.

Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. Biståndshandläggarna hjälper dig om du har frågor.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-12