Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är till för att du som anhörig till person med funktionsnedsättning ska få tid för dig själv och övriga familjemedlemmar.

Vem kan få avlösarservice?

Barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj kan få avlösarservice i hemmet.

För att få avlösarservice måste den som ansökt omfattas av LSS och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Avlösarservice erbjuder tid för dig själv

Du eller ni som är anhöriga till en person med funktionsnedsättning erbjuds avlösarservice för att få tid för dig själv eller er själva.

Ni kan i första hand få avlösning i hemmet men ni kan också tillsammans med avlösaren komma överens om en utflykt eller annan aktivitet. Ni kan få avlösarservice regelbundet eller i enstaka situationer på dagtid, kvällar eller helger.

Efter överenskommelse med verksamhetschef eller vid akuta situationer kan avlösaren sova över.

Du eller din familj kan ha egna förslag på vem som ska vara avlösare, det får dock inte vara en nära anhörig. Ni får lära känna avlösaren vid en eller några träffar, därefter bestämmer ni själva tillsammans med avlösaren tider, utifrån hur många timmar som beviljats per månad.

Avlösarservice ges utifrån vad du behöver och önskar

Avlösaren ger personlig omvårdnad, social samvaro, stöd med mat och aktivering.

Avlösarservice ges utifrån både vad din närstående och du eller ni som anhöriga behöver och önskar.

Avlösarservice kostar inget

Det enda du betalar är utgifter i samband med till exempel utflykter och liknande.

Mer information och ansökan

Ansökan görs hos biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävles biståndsenhet, 026-17 80 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. Biståndshandläggarna hjälper dig om du har frågor.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-21