Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Daglig verksamhet

Karaoke på Kulturverkstaden

Du som är mellan 20-67 år och har vissa funktionsnedsättningar kan få meningsfull sysselsättning på Enheten för daglig verksamhet (EDV).

Vem kan få daglig verksamhet?

För att få daglig verksamhet måste du som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ha någon av följande funktionsnedsättningar:

  • en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
  • en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 

Du ska också vara mellan 20-67 år, sakna förvärvsarbete och inte heller utbilda dig. Du måste också bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet betyder att du får en meningsfull sysselsättning det antal vardagar per vecka biståndshandläggaren beviljar. Din sysselsättning och placering utgår alltid från dina förutsättningar och behov.

Sysselsättning i olika grupper

Sysselsättningen kan vara i någon av Enheten för daglig verksamhets egna basgrupper eller företagsgrupper med dagligt handledarstöd eller på en enskild plats på ett företag/förenig utan dagligt handledarstöd.

Ersättning

Du får betalt för den tid du deltar i daglig verksamhet.  Ersättningen kallas för habiliteringsersättning.

Vad kostar det?

Att delta i daglig verksamhet är kostnadsfritt men du betalar själv för resor, lunch och fika.

Så söker du en plats

För att få en plats inom daglig verksamhet gör du en ansökan hos en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder om du har rätt till plats och hjälper dig om du har frågor.

Målet är att du ska få sysselsättning tre månader från att du har fått ditt beslut från biståndshandläggaren.

När du fått en plats

Om du beviljas en plats får vi på EDV först en beställning från biståndshandläggaren. Därefter skickar vi ut en inbjudan till ett första samtal både till dig som ska delta i daglig verksamhet och till god man, förälder eller annan nära person.

Vid första träffen får du information om daglig verksamhet och vad vi kan erbjuda för sysselsättning. Därefter kartlägger vi dina behov och önskemål. 

Ibland kan det uppstå väntetid innan du kan börja på din arbetsplats. Vår målsättning är att erbjuda en meningsfull sysselsättning inom tre månader.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-26