Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Flyktingmottagande

Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för samordningen.

Kommunens ansvarsområde

Reformen som kom 2011 innebär att kommunen lämnat över samordningsansvaret för introduktionen för flyktingar i ålderspannet 20-64 år till staten.

Kommunerna kommer dock även fortsättningsvis att ha viktiga uppgifter i flyktingmottagandet och för nyanländas etablering. För barn, ungdomar under 20 år samt 65-åringar och uppåt har kommunen kvar sitt ordinarie ansvar för till exempel skolgång och stödinsatser för äldre. Kommunen har också fortsatt ansvar att tillhandahålla svenskundervisning (sfi)  och boende. Kommunerna får också ett ansvar för att erbjuda nyanlända samhällsorientering.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-30