Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Vårdnad, boende, umgänge

När föräldrar har frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge kan Familjerättsenheten ge hjälp för att komma vidare.

Om man inte är överens

När föräldrar inte lever tillsammans kan det vara svårt att samarbeta om barnen. Lyckas man inte lösa problemen på egen hand så finns det hjälp att få. Då är föräldrar välkomna till Familjerättsenheten på samarbetssamtal. Samtalen har som mål att hjälpa föräldrar att komma överens i frågor som rör barnen och att hitta ett bra samarbete mellan föräldrarna.

Om föräldrar inte kommer fram till någon överenskommelse kan de vända sig till domstol för att få frågan avgjord. Domstolen kan i dessa ärenden begära att Familjerättsenheten gör en utredning om vårdnad, boende eller umgänge.

Barnets rätt till umgänge med föräldrar och andra närstående

Lagen (Föräldrabalken) utgår från barnets rätt till kontakt med båda föräldrarna. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses.

Barnet har också rätt till umgänge med andra närstående. Umgänget skall utformas utifrån från barnets behov. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt, till exempel telefon eller brev, när ett vanligt umgänge inte kan komma ifråga.

Kontakta Familjerättsenheten

Kontakta Familjerättsenheten om du har frågor som handlar om möjligheten för föräldrar och barn att få hjälp när man har svårt att samarbeta om barnen.

Vi kan även svara på frågor om lagen som handlar om vårdnad, boende och umgänge och hur man gör om man måste gå till domstolen för att man inte överens om barnen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-19

Klaga på socialtjänsten?

Du som är missnöjd med socialtjänsten har rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Hur du ska göra och vart du ska vända dig beror på vad klagomålet gäller