Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Nätverksmöten - möjligheternas möten

Nätverksmöten är möten dit man bjuder in viktiga personer i sitt nätverk för att tillsammans prata om det som är bekymmersamt. Man hjälpar varandra att tänka och blir då klokare tillsammans.

Vad är ett nätverksmöte?

Till nätverksmöte bjuder man in viktiga personer som finns runt en familj, en person, ett barn eller ungdom, för att gemensamt dela sina tankar och prata om det som är bekymmersamt. Tillsammans diskuterar man hur man bäst går vidare. Man hjälper varandra att tänka och blir då klokare tillsammans.
Mötet leds av två utbildade nätverksledare som ser till att alla kommer till tals och deras uppgift är att skapa konstruktiva möten. Nätverksledarna har tystnadsplikt och nätverksmötena är kostnadsfria.

Vem kan använda sig av nätverksmöten?

Nätverkslaget vänder sig till familjer och enskilda personer, i Gävle Kommun, som behöver hjälp att träffas för att samtala kring viktiga frågor som ska leda mot en förändring.

Hur går ett nätverksmöte till?

Innan du bjuder in till ett nätverksmöte bokar nätverksledarna in dig till ett samtal för att prata med dig om vad du vill att syftet med ett nätverksmöte ska vara och vilka som ska bjudas in.

Nätverkledare hjälper till att att skicka ut inbjudan till ett nätverksmöte där syftet med mötet framkommer och vilka som är inbjudna. Du bestämmer själv vilka du vill bjuda in till ett nätverksmöte.

Vi kan erbjuda nätverksmöten i kommunens lokaler eller en lokal som du själv väljer, till exempel hemma hos dig/er.

Det finns även möjlighet att ha uppföljande nätverksmöten för att följa upp hur det går.

Finns det behov av att ha tolk med under mötet så ordnar vi med det.

Var vänder jag mig om jag vill veta mer eller vill boka ett nätverksmöte?

Välkommen att höra av dig till Nätverkslaget för att få mer information eller för att boka ett möte. Ring 026-17 80 00 och fråga efter samordnare för Nätverkslaget.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-16