Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Familjestödet

Barn och vuxna på promenad hand i hand ute i naturen.

Råd, stöd och hjälp till föräldrar och barn (0-20 år). Det kostar inget, vi skriver inga journaler och vi har tystnadsplikt.

Familjestödet

Förfrågningar och råd och stöd kan göras på telefon 026-17 89 66

Råd- och stödsamtal

Mammor, pappor och barn kan ibland behöva prata om det man upplever som svårt. Samtal hos oss kan ske enskilt eller tillsammans med andra i familjen eller med en vän.

Råd- och stödsamtalen kan handla om frågor som

  • Föräldrarollen
  • om självkänsla, ansvar och gränser
  • barns utveckling
  • jobbiga relationer
  • när någon inte lyssnar
  • bråk, hot och våld
  • barn som upplevt våld
  • att inte bli förstådd.

Skolfrågor

Barns vardag är i skolan. Ibland ger barn signaler om att de har det svårt – i värsta fall slutar de delta i undervisningen. Det kan handla om en lärandemiljö som inte är anpassad till barnets behov, eller om konflikter med andra elever och vuxna.

Som förälder kan man känna sig orolig för sitt barns beteende eller att man upplevs allt för tjatig om läxor och tider. Vi kan hjälpa till att sortera, stötta både föräldrar och barn, vara med på skolmöten, ge tips på förändringsarbete, lyssna in och bekräfta.

Förskolan

Om man som förälder känner oro för sitt barn eller känner en osäkerhet kring hur man kan hjälpa sitt barn, kan man komma till oss. Vi kan även samarbeta med förskolan och barnhälsovården (BHV) kring barns utveckling och hur barnet har det i sin vardag.

Nätverksmöten

Samtal kan också ske i ett större sammanhang. Vi kallar det för nätverksmöten. När man som familj har det svårt eller hamnar i en kris kan det stöd man får av sina närmaste vara väldigt värdefullt.

Efter att du har kontaktat oss så hjälper vi till med attsamla de viktigaste personerna som du/ni själva valt ut – från släkt, vänner och yrkeshjälpare – till ett nätverksmöte. På nätverksmötet kan man prata om viktiga frågor, dela upplevelser samt diskutera hur en önskad förändring kan ske.

Det brukar vara skönt att någon håller i mötet. Vi leder därför samtalet och gör det med fokus på trygghet och tydlighet

Martemeo - av egen kraft

Marte Meo är en arbetsmetod där syftet är att stärka samspelet mellan barn och föräldrar. Vi erbjuder detta till föräldrar som vill ha större förståelse för sina barn.

Vi filmar en vardaglig händelse och tittar sedan tillsammans på filmen; på samspelet och på vad föräldern kan göra för att stärka barnets positiva utveckling.

Barn i föräldrars fokus

För dig som som är skild förälder har vi utbildnings- och samtalsgrupper. Fokus i grupperna är barnen och hur de påverkas av att föräldrarna befinner sig i en tvist.
Du får kunskap om barns behov när föräldrar har separerat och ges möjlighet att tillsammans med andra föräldrar reflektera över hur du kan stödja ditt barn.

Ni som föräldrar går i olika grupper.

Samtalsgrupper för föräldrar

I en grupp tillsammans med andra föräldrar får man ord på det som är svårt att hantera. Med gruppens hjälp kan man få kraft och kanske även lite nya tankar och hjälp i föräldraskapet. Du kan komma anonym och bara lyssna eller beskriva dina utmaningar för gruppen.

Hör av dig till oss på Familjestödet om du är intresserad av att vara med i en grupp.

Grinden - stödgrupper för barn och ungdomar 6-20 år

Grinden är till för barn som lever i familjer där det finns eller har funnits alkohol/droger eller psykisk sjukdom eller där det förekommer våld.

Till sidan om Grinden »

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-25

Lyssna på vår podcast

I Familjestödspodden har vi fokus på föräldraskapets utmaningar och det stöd som finns att få i Gävle kommun. Lyssna på Familjestödspodden

Vill du bli kontaktad av Familjestödet?

Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart som möjligt.