Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Faderskap, föräldraskap

Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Fastställande av faderskap och föräldraskap gör ni hos Familjerättsenheten.

Det är viktigt att fastställa föräldraskapet för ett nyfött barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning, arv och ursprung.

Mamman har automatiskt ensam vårdnad om barnet vid födseln. Är ni föräldrar överens om att ni ska ha gemensam vårdnad kan ni anmäla det i samband med att ni gör faderskapsbekräftelsen.

Födelseanmälan

När ett barn föds skickar barnmorskan en födelseanmälan till Skatteverket för att barnet ska bli folkbokfört. Om barnet föds hemma ska mamman göra en födelseanmälan till Skatteverket inom en månad.

Boka tid för besök hos Familjerättsenheten

När barnet är fött

Skatteverket meddelar Familjerättsenheten om de barn som föds utan att modern är gift.
När Familjerättsenheten får meddelandet skickas ett brev till barnets mamma. I brevet ombeds mamman boka tid för besök på familjerättsenheten för att fastställa faderskapet, föräldraskapet.

Innan barnet är fött

Föräldrar kan boka tid för ett besök hos Familjerättsenheten innan barnet är fött. Faderskapet, föräldraskapet, fastställs dock inte förrän Familjerättsenheten fått in meddelandet från Skatteverket att barnet är fött.

Faderskapsbekräftelse, fastställa föräldraskapet

Inga tveksamheter om barnets föräldrar

Om det inte finns några tveksamheter om vem som är pappa eller förälder till barnet skrivs ett enkelt protokoll och faderskapet/föräldraskapet fastställs genom att föräldrarna skriver under en faderskapsbekräftelse.

En mer omfattande faderskapsutredning

Om det är oklart om vem som är far till barnet eller om ni inte bor ihop på samma adress så gör vi en mer omfattande faderskapsutredning.

Om en kvinna i samkönat par får barn

Om en kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan hennes maka, registrerade partner eller sambo bli förälder i lagens mening om man uppfyller kraven:

  • att mammans maka, partner eller sambo har samtyckt till behandlingen
  • att behandlingen har skett enligt lagen om genetisk integritet
  • att det är troligt att barnet kom till vid det tillfället.

Familjerättsenhetens uppgift blir då att utreda och fastställa föräldraskapet.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-02-06