Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Adoption

En adoption innebär att barnet får en ny familj och en ny släkttillhörighet, såväl känslomässigt som juridiskt. Eftersom en adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet ställer samhället särskilda krav på den som vill adoptera.

Adoptioner finns till för barn som behöver nya föräldrar. Socialtjänsten, via Socialnämnden, företräder barnets intressen i adoptionsprocessen.

Ansvaret för internationella adoptioner delas mellan ursprungslandet, som ansvarar för att barnet är tillgängligt för adoption, och socialnämnden, som ansvarar för att föräldrarna är lämpade och förberedda.

I nationella adoptionsärenden utreder socialtjänsten lämplighet på begäran av domstol, som tar in utredningen som ett underlag till sitt beslut.

Medgivande från Socialnämnden

För att få adoptera ett barn från ett annat land måste du ha ett medgivande från kommunens socialnämnd. Det innebär att en familjerättssekreterare gör en hemutredning i din familj. Det är Socialnämnden som, efter denna hemutredning, fattar beslut om medgivandet.

Obligatorisk föräldrautbildning

Den som vill adoptera ett barn från utlandet ska ha gått en av kommunen anvisad föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Kontakt

Kontakta Familjerättsenheten för att få veta mer om adoption och föräldrautbildningen. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-02-01