Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Vård- och omsorgsboende, äldreboende

Vård- och omsorgsboende, tidigare även kallat äldreboende, kan bli aktuellt när behovet av tillsyn och omsorg eller kraven på trygghet och säkerhet bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma med hemtjänst.

För att beviljas plats vid vård- och omsorgsboende måste du bedömas ha behov av den formen av omsorg, det räcker alltså inte med att ha uppnått hög ålder.

Du ansöker hos Omvårdnad Gävles biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en utredning och bedömning av dina behov. I utredningen ingår ofta ett hembesök. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut som innebär att din ansökan antingen beviljas eller avslås. 

Att bo i vård- och omsorgsboende

I Gävle kommun drivs vård- och omsorgsboenden av olika utförare. Vissa boenden drivs av kommunen i egenregi och andra drivs av externa utförare. 

Vilka boenden som finns och vilka de olika utförarna är kan du se i listan med kontaktuppgifter till kommunens vård- och omsorgsboenden

Lägenheten

Lägenheterna kan variera i storlek men samtliga består av ett (1) rum med köksdel och ett funktionsanpassat badrum. Du hyr din lägenhet omöblerad (säng ingår) och inreder efter egna önskemål. I varje lägenhet finns rumslarm och värdeskåp. Det finns utrymmen för gemenskap och samvaro och tillgång till altan, balkong eller uteplats. Du kan också få stöd att hantera dina pengar för små och dagliga utgifter.

Omvårdnad och service 

Omvårdnad innefattar till exempel hjälp med hygien, att göra sig i ordning för dagen eller natten, tillsyn och stöd vid förflyttningar och måltider. Varje dag serveras frukost, lunch, middag och mellanmål. Du kan välja att äta i din lägenhet eller i den gemensamma matsalen.

Service är hjälp med sådant som tvätt, städning och mindre inköp. Fönsterputs ingår en gång per år. Förbrukningsvaror dvs. toalettpapper, tvättmedel, rengöringsmedel, glödlampor liksom hyra av lakan erbjuds mot en månatlig avgift.

Hälso- och sjukvård, rehabilitering och tandvård

Omvårdnadspersonal och sjuksköterska finns till hands dygnet runt. Läkare från hälsocentralen besöker boendeenheten regelbundet. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster bedömer ditt behov av rehabilitering och ser till att du får de hjälpmedel du behöver. Du har rätt till subventionerad tandvård och kostnadsfri munvårdsbedömning en gång per år.

Du betalar själv för mediciner och avgifter för besök hos läkare. Region Gävleborgs högkostnadskort gäller.

Aktiv och meningsfull vardag

Du ska ha möjlighet till en meningsfull och aktiv vardag utifrån din förmåga och dina intressen. Om du vill göra saker tillsammans med andra har du möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter som t ex utflykter och underhållning. Du kan också få hjälp att få kontakt med till exempel volontärer eller träffpunkter för samvaro och aktivitet.

Du är med och planerar

Det stöd och den omvårdnad du får planeras tillsammans med dig och ska utgå från din livssituation och dina behov. Du får en egen kontaktman i personalgruppen. Du och din kontaktman kommer tillsammans överens om hur din vardag ska se ut. Överenskommelsen skrivs ner i en genomförandeplan. 

Vad kostar det? 

Du betalar hyra för lägenheten (hushållsel och TV-licens ingår), en avgift för mat samt en omvårdnadsavgift. Avgiften för omvårdnad beror på inkomsten men du betalar aldrig mer än gällande maxtaxa. Här kan du läsa mer om avgifter

Dödsfall, uppsägning och utflyttning

Uppsägningstiden är en (1) månad och följer inte kalendermånad. Vid dödsfall upphör omvårdnadsavgiften direkt och lägenheten blir automatiskt uppsagd. Uppsägningstiden löper fram tills lägenheten är tömd och städad, dock maximalt en månad. Om anhöriga eller företrädare väljer att tömma lägenheten inom fem dagar från dödsfall ansvarar vård- och omsorgsboendet för städningen. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-03

Äldreomsorg på finska

Gävle kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det betyder bland annat att du som talar finska har rätt att få äldreomsorg helt eller delvis på finska. Läs om finskt förvaltningsområde