Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Gruppbostad

Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om lägenhet i gruppbostad.

För att få lägenhet i gruppbostad måste du som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Vad är en gruppbostad?

I varje gruppbostad finns fem till sex lägenheter och gemensamma rum där du kan träffa dina grannar. Du har en egen lägenhet med andrahandskontrakt genom Gävle kommun, Omvårdnad Gävle. Lägenheten hyrs ut omöblerad  så att du kan inreda som du själv vill. Personal finns på plats dygnet runt.

Vid några gruppbostäder har personalen särskild kompetens, till exempel kring autism eller teckenspråk. Vid en gruppbostad finns BoDA. BoDA betyder att daglig verksamhet finns i anslutning till bostaden. Det finns också en gruppbostad anpassad för yngre personer.

Att bo i gruppbostad

I gruppbostaden får du hjälp och stöd i din vardag så att ska känna dig trygg och kunna leva så självständigt som möjligt. Stödet planeras tillsammans med dig och utgår alltid från dina önskemål, intressen och behov.

Egen kontaktman

Du har en egen kontaktman i personalgruppen. Du kan alltid prata med din kontaktman, som bryr sig extra mycket om hur just du vill ha det.

Du och din kontaktman kommer tillsammans överens om hur hjälpen och stödet i din vardag ska se ut. Det ni kommer överens om skrivs ner i en genomförandeplan.

Praktiskt stöd

Utifrån dina behov kan du få stöd med sådant som behövs för att du ska klara din vardag och kunna sköta ditt hem. Det kan till exempel vara hjälp med personlig hygien, förflyttningar, måltider, inköp, tvätt och städning.

Om du har ett husdjur måste du mata, rasta och sköta djuret själv.

Aktiviteter och samvaro

Ibland kanske du vill göra saker på egen hand och ibland tillsammans med andra.

Personalen kan hjälpa dig att utveckla dina intressen, ta del av fritidsaktiviteter och hålla kontakt med vänner och släkt.

Du får stöd att kommunicera, planera framåt och skapa en vardag som är lätt för dig att förstå och förutsäga.

Hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering

I gruppbostaden kan du vid behov träffa sjuksköterksa. Behöver du träffa en läkare kontaktar du den hälsocentral du valt.

Landstingets primärvård har ansvar för rehabilitering och habilitering. Personalen på boendet hjälper dig att ha kontakt med landstingets arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Vad kostar det?

Du betalar hyra för din lägenhet. Hushållsel och TV-licens ingår.

Du betalar själv om du vill ha internetuppkoppling i din lägenhet och du betalar mat, aktiviteter, förbrukningsartiklar, läkarvård, tandvård och mediciner.

Ansökan 

För att ansöka om lägenhet i gruppbostad, kontakta biståndshandläggare.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-16