Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Gruppboende

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om lägenhet i gruppboende.

För att få lägenhet i gruppboende måste du som ansöker bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Vad är ett gruppboende?

I varje gruppboende finns fem till tio lägenheter och gemensamma sällskapsutrymmen. Du har en egen lägenhet med andrahandskontrakt genom Gävle kommun, Omvårdnad Gävle.

Personal finns på plats dygnet runt.

Att bo i gruppboende

I gruppboendet får du hjälp och stöd i din vardag så att du ska känna dig trygg och kunna leva så självständigt som möjligt. Din lägenhet hyrs ut omöblerad så att du kan inreda som du själv vill.

Personalen stödjer och motiverar dig att vara aktiv, självständig och ha eget ansvar för ditt liv. Stödet du får ska:

  • stärka din kunskap och förmåga till självhjälp.
  • hjälpa dig att hantera ohälsa.
  • förmedla engagemang.
  • stärka dig som samhällsmedborgare.
  • bidra till goda och ömsesidiga relationer.

Du är med och planerar

Det stöd du får planeras tillsammans med dig och ska utgå från dina intressen, önskemål och behov. Du har en egen kontaktman i personalgruppen. Du och din kontaktman kommer tillsammans överens om hur hjälpen och stödet i din vardag ska se ut. Överenskommelsen skrivs ner i en genomförandeplan.

Vad ingår i gruppboende?

Omvårdnad

Omvårdnad kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien och göra sig i ordning för dagen eller natten.

Service

Service är stöd som behövs för att sköta ditt hem, till exempel at städa, tvätta, handla och göra ärenden.

Mat och måltider

Du kan få stöd med att till exempel planera, laga eller värma mat, duka och diska.

Hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering

I gruppboendet har du tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Behöver du träffa en läkare kontaktar du din hälsocentral. Personal på boendet kan hjälpa dig att hålla kontakt med tandvården.

Landstinget har ansvar för rehabilitering på gruppboendet. Personalen på boendet hjälper dig att ha kontakt med landstingets arbetsterapeuter och sjukgymnaster, skaffa hjälpmedel om du behöver det och stödja dig att använda dem.

Aktiviteter och samvaro

På gruppboendet finns möjlighet till aktiviteter, både individuellt och i grupp, om du vill det. Det kan till exempel vara utflykter, studiecirklar eller filmkvällar.

Du kan få stöd att utveckla dina intressen och ta del av fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter i samhället, vidga ditt sociala nätverk och hålla kontakt med vänner och släkt.

Vad kostar det?

Du betalar hyra för lägenheten. Du betalar också dina övriga kostnader, till exempel för mat.

Ansökan

För att ansöka om lägenhet i gruppboende, kontakta en biståndshandläggare.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-23