Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Anhöriggrupper

I en anhöriggrupp kan du öka dina kunskaper om vad det innebär att vara anhörig. Du får råd och tips om hur du på olika sätt kan underlätta och hantera vardagen och du får utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

För dig som tar hand om någon

Du som tar hand om någon som är långvarigt sjuk, äldre, har en missbruksproblematik eller en funktionsnedsättning är välkommen att delta.

Så fungerar anhöriggrupper

De flesta anhöriggrupper träffas fem gånger. Varje träff är cirka 1,5 timme. Samtalsledare från Anhörigcenter är med vid träffarna. 

Om du inte pratar svenska, kan träffarna genomföras med tolk. Anhöriggrupper kan också genomföras med ljud och bild via din dator. Vi anpassar oss efter den tekniklösning du vill använda. Det kan till exempel vara Skype, Facetime, Lync eller Messenger (MSN).

Anhöriggrupper

Anhöriggrupper startas kontinuerligt efter behov och vissa anhöriggrupper genomförs i samverkan med föreningar och organisationer.

Stöd för familjer i sorg

Vänder sig till barn som mist en förälder. Under 10 gånger träffar förälder och barn andra familjer som är i liknande situation. Genomförs tillsammans med Randiga huset, Sjukhuskyrkan, Barn- och familjehälsan och Röda korset.

Anhörigutbildning 

Ger kunskap och information om beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD).Genomförs i samverkan med Region Gävleborg.

PPI-utbildning

PPI-utbildning (Psykopedagogisk intervention) genomförs på psykiatriska kliniken. Patienter och av dem inbjudna anhöriga träffas för en serie föreläsningar med efterföljande diskussion i mindre grupper. En representant från anhörigstöd är med och leder anhöriggruppens efterföljande diskussioner. Genomförs i samverkan med psykiatriska kliniken, Gävle sjukhus.

Anhöriga till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer

Anhöriga till kvinnor som blir misshandlade har möjlighet att träffas under fem tillfällen. Exempel på teman som diskuteras är känslor, rätten till eget liv och gränssättningar. I samverkan med Kvinnojouren Blåklockan.

Samtalscafé

Vänder sig till tonåringar/unga vuxna som har mamma, pappa eller syskon med allvarlig sjukdom eller till den som har mist sin mamma, pappa eller syskon. Genomförs i samverkan med palliativa teamet och sjukhuskyrkan.

Psykiatrigrupper

Vänder sig till anhöriga som har omsorg om en person med psykisk ohälsa. Genomförs i samverkan med Region Gävleborg.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-13

Vill du bli kontaktad av Anhörigcenter?

Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Vi finns tillgängliga måndag-fredag kl. 11-17. Fyll i kontaktformlär

Vill du vara med i en anhöriggrupp?

Kontakta Anhörigcenter: 026-17 23 23 eller maila till anhorigcenter.omv@gavle.se

Samverka med Anhörigstöd?

Är du eller din förening intresserad av att samverka kring en anhöriggrupp? Kontakta Anhörigcenter: 026-17 23 23 eller maila till anhorigcenter.omv@gavle.se