Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Trossen

Trossen

Trossen är ett långsiktigt koncept för samverkan mellan skola och arbetsliv inom privat och offentlig sektor där företag och organisationer följer en fadderklass under hela deras högstadietid.

Anmälan Trossen: här

Metod

De företag som deltar i Trossen matchas med en skolklass redan när eleverna går i årskurs sju. Under en treårsperiod, fram till och med årskurs nio, bygger man tillsammans upp kontakten och lär känna varandra genom studiebesök och projektarbeten.

Vad ger samarbetet?

Samarbetet ska bidra till:

  • företagens behov av kompetent arbetskraft
  • att öka förståelsen för företagens roll i samhället
  • bättre studieresultat då fler elever gör väl grundade val utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov
  • framgångsrika elever som känner sig trygga i sina val av utbildning
    och yrken
  • höjd utbildningsnivå och därmed även ökad tillväxt och utveckling 
  • bättre företagsklimat i kommunen
  • färre avhopp och omval i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Anmäl ditt företag eller arbetsplats

Vi söker nu fadderföretag till Trossen. Anmäl ditt företag eller arbetsplats till projektet. 

 

Frågor

Har ni frågor, hör av er till någon på SSA-enheten:

Kalle Wahlström 026-17 92 25

Trossen är ett samverkanskoncept mellan Gävle kommun, Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävle 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-18