Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

LOV Hemtjänst - information för utförare

Den 1 april 2012 infördes valfrihetssystem inom hemtjänsten i Gävle kommun. Här kan du ansöka om att bli utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vad krävs för att bli hemtjänstutförare?

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om vilka regler och krav som gäller för att bli hemtjänstutförare i Gävle kommun.

Förfrågningsunderlag Hemtjänst LOV 2017

Bilagor till förfrågningsunderlaget

Ansökan

Ansökan kan endast göras av utförare som erbjuder både service, omvårdnad och aktiviteter. Ansökan kan lämnas löpande.

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om godkännande att bedriva hemtjänst inom Gävle kommun". Blanketten ska fyllas i på svenska.

Organisationsnummer i ansökan

I din ansökan ska du skriva ditt organisationsnummer. Om du inte har ett organisationsnummer kan du använda ditt personnummer. 

Beslut

Omvårdnad Gävle prövar ansökningarna så snabbt som möjligt. Beslut om godkännande av ansökan fattas vanligtvis inom fyra till sex veckor under förutsättning att en fullständig ansökan har lämnats in.

Avtal

Om en sökande utförare godkänns tecknas ett avtal mellan utföraren och Omvårdnad Gävle.

Information och utbildning

För alla nya godkända utförare hålls ett introduktionstillfälle, dessa hålls i februari, maj, september och november. Det anordnas också kontinuerligt obligatoriska utförarmöten för samtliga godkända hemtjänstutförare. 

Kontakt 

Omvårdnad Gävle
026-17 80 00
lov.hemtjanst.omv@gavle.se

Välkommen att lämna in din ansökan!

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-22