Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Upphandling och inköp

Som offentlig myndighet måste Gävle kommun följa vissa bestämmelser när vi handlar varor, tjänster och entreprenader eftersom det är allmänhetens pengar som finansierar köpen.

En offentlig upphandling innebär att alla företag som uppfyller grundläggande krav har en möjlighet att få sälja sina varor och tjänster till kommunen. Gävle kommun måste alltid förhålla sig objektiv och neutral till de företag som vill bli leverantörer och hela upphandlingsprocessen måste präglas av öppenhet och proportionalitet.

Gävle kommun har själva ansvaret att upphandla tjänster inom utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, kultur, fritids- och idrottsverksamhet samt Byggentreprenader oavsett belopp. Gävle kommun är också ansvarig för all direktupphandling, dvs köp upp till gränsvärdet för direktupphandling.

Ansvaret att upphandla och teckna avtal för övriga områden har Gävle kommun tillsammans med 9 andra kommuner delegerat till kommunförbundet Inköp Gävleborg.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-13

Vill du bli leverantör till Gävle kommun?

Informationskvällar om offentlig upphandling anordnas kontinuerligt under året. Nästa tillfälle blir under våren 2018.