Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Projekteringsunderlag för markarbeten

Du som vill ha ett digitalt underlag för anläggningsprojektering ansöker om det på ledningskollen.se.

Du får då ett sammanställt dokument (i dwg-format) med geografisk information från Gävle kommunkoncern. Till exempel Primärkarta med byggnader, vägar, fastighetsgränser och höjdkurvor. Ledningar från Gävle Energi och Gästrike Vatten.

Normalärenden kommer att handläggas inom fem arbetsdagar.

Avgifter

Projekteringsunderlag dwg-fil = 2500 kronor + moms/för första hektar. Därefter 500 kronor per påbörjad hektar.

Har du redan avtal med Gävle kommun om geografisk information betalar du endast handläggningsavgiften 1500 kronor + moms.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-17