Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Serveringstillstånd, alkoholtillstånd

Servering av spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker (exempelvis cider) samt starköl på restaurang får ske om serveringstillstånd har beviljats enligt alkohollagen.

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten, förening, företag eller annat slutet sällskap. Serveringstillstånd kan gälla året runt, årligen under en viss tidsperiod, enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfällen.

Handläggningstider

För information om handläggningstid för olika typer av tillstånd, se dokumentet Alkoholservering i Gävle kommun - regler och riktlinjer.

Observera att handläggningstiden räknas från och med att ansökan är komplett, det vill säga när ni har lämnat in ansökan inklusive samtliga angivna bilagor till Tillståndsenheten.

När krävs inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte för servering som sker:

  • utan vinstintresse,
  • i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning
    av alkoholdrycker eller lättdrycker,
  • vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer och
  • utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Alla fyra punkter här ovanför måste vara uppfyllda för att serveringen ska få ske utan tillstånd.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

Personlig lämplighet att utöva verksamheten

Serveringstillstånd ges till den som visar att han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär bland annat att den som söker tillstånd ska ha kunskaper i alkohollagen.

Kunskapsprov

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Det är Folkhälsomyndigheten som har tagit fram kunskapsprovet.

Serveringsstället ska uppfylla alkohollagens krav

Den som ansöker om serveringstillstånd ska också visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav.
Serveringsstället ska erbjuda ett tillfredsställande urval av lättdrycker. Om starköl serveras ska lättöl/alkoholfri öl finnas, om alkoholhaltig cider serveras ska alkoholfri cider finnas, om rött och vitt vin serveras ska likvärdig lättdryck finnas till både rött och vitt vin (alkoholfritt vin eller annan dryck som bedöms som en jämförbar måltidsdryck. Läsk bedöms inte vara ett likvärdigt alternativ till vin som måltidsdryck).

Servering till allmänheten året runt
eller årligen under en viss tidsperiod

För servering till allmänheten året runt eller årligen under en viss tidsperiod gäller att serveringsstället ska ha:

  • ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och att
  • det ska finnas ett varierat utbud av lagade eller på annat sätt tillredda maträtter.

Undantag: För teater eller konsertlokal får tillstånd till servering av vin och starköl ske i foajé under pauser i föreställningen, utan krav på matservering.

Servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod
eller vid ett enstaka tillfälle

För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vi ett enstaka tillfälle ska serveringsstället tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat.

Servering i slutet sällskap

För servering i slutet sällskap ska serveringsstället tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-12