Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Gatupratare

Gatupratare är en benämning på reklamskyltar som placeras på gatan på offentlig mark. Gatupratarna i Gävle har utformats för att underlätta framkomligheten och ge en enhetlig stadsbild.

Villkor

För att få placera ut gatupratare är det vissa villkor som måste följas. Villkoren berättar bland annat hur gatupratare ska placeras för att ge en bättre framkomlighet och förebygga personskador. Villkoren underlättar även för synskadade och andra funktionsnedsatta samtidigt som de bidrar till att ge en vackrare och prydligare stadsbild. Se villkoren i den högra menyn.

Utformning

Måtten på gatuprataren är 0,65 meter bred och 1,30 meter hög. Den har en rund sarg och finns i färgerna svart. 

Avgift

Avgiften för gatupratare är bestämd av Gävle kommunfullmäktige och gäller upplåtelse av offentlig plats.

Inom p-förbudszon 171 kronor i månaden och skylt.
Utom p-förbudszon 114 kronor i månaden och skylt.

Ansökan

För att placera ut gatupratare och därmed ta offentlig mark i anspråk krävs tillstånd från polismyndigheten. Ansökan för detta sker skriftligen och ansökningsblankett får du här eller av din närmaste polisstation.

Kontaktuppgifter:


Polisen i Gävleborg
Besöksadress: Södra Centralgatan 1, Gävle
Postadress: Box 625, 801 26 Gävle
Tel. 114 14
Telefax: 026-65 50 08 (kontorstid), 026-65 51 14 (dygnet runt)
Hemsida: www.polisen.se/gavleborg
E-postadress: polismyndigheten.gavleborg@polisen.se

En avgift tas ut vid ansökan. Tillståndstiden är begränsad till högst tre år.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-13

Gatupratare
Gatupratare