Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Volontär

Som volontär i Gävle bidrar du med din tid och ditt engagemang och du ställer upp så mycket du själv vill. Du får möjlighet att hjälpa en medmänniska samtidigt som du själv får värdefulla erfarenheter.

Du behövs som volontär

Det finns många anledningar att välja att bli volontär. Kanske vill du få nya erfarenheter och prova nya saker, få möjlighet att hjälpa en medmänniska, göra något meningsfullt eller utvecklas som person.

Att vara volontär ger värdefulla erfarenheter som kan vara till nytta i ditt yrkesliv eller för ett arbete du kan tänka dig i framtiden. Din insats kommer både enskilda människor och samhället till godo.

Välj själv vad du vill bidra med

Du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig som volontär. Du väljer också vilka uppgifter du vill åta dig. Du utför dina uppdrag helt ideellt och kan när som helst välja att bryta ditt volontäruppdrag.

Alla volontäruppdrag ser olika ut beroende på vem du träffar. Du kan besöka någon som känner sig ensam, spela kort en stund, vara sällskap på promenaden eller läsa för någon som inte ser.

Intresserad?

Vill du veta mer om vad det innebär att vara volontär är du välkommen att ringa 026-17 24 24.

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli volontär

När din intresseanmälan kommit in tar volontärsamordnaren kontakt med dig för att boka ett möte. 

Om Volontär i Gävle

Volontär i Gävle är en rekryteringsverksamhet i samarbete mellan kommunens volontärsamordnare och frivilliga i föreningar, församlingar och organisationer, till exempel Röda Korset, Svenska kyrkan, Lions, Erikshjälpen och Pingstkyrkan.

Volontärverksamheten är ett komplement till de insatser som utförs av Gävle kommun och ersätter inte arbetet som utförs av utbildad och avlönad personal.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-03